Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020 13:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Drozdowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-09-1935
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1969. Dyrektor kopalni Bełchatów - brak bliższych danych.
Bibliografia: AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, protokół z Wojewódzkiej Konferencji Przedzjazdowej [PZPR], sygn. 393/1, stenogram z II Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej [PZPR] z 1978 r., t. I-II, sygn. 393/2, sygn. 393/3; protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w 1977 r., sygn. 20-21; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR, sygn. 100-115; sygn. 393/434; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu. Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21 XII 1948-31 XII 1982. Warszawa 1983. Dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 183, 351.
Ppl/Łd 294/13 zarządzenie z dnia 29 listopada 2013r. dotyczące Stanisława Drozdowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Piotrków Trybunalski PZPR 06-1975 1980 AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/1, sygn. 393/2, sygn. 393/100-115.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 183, 351.
Członek Komitet Wojewódzki Piotrków Trybunalski PZPR 03-03-1978 AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/3.