Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Murnau
Data urodzenia: 22-09-1946
Imię ojca: Edward
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Jabłoński był rozpracowywany przez KPMO w Stargardzie Szczecińskim w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Albatros" (nr rej. 16) prowadzonej w okresie 4.03.1961-23.11.1961 w związku z przynależnością do „nielegalnej organizacji młodzieżowej” o nazwie „Tajna Organizacja Antykomunistyczna”. Organizację, która zajmowała się wytwarzaniem i kolportowaniem „ulotek antypaństwowych” tworzyli uczniowie LO im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Sprawę nadzorował Wydział III KWMO w Szczecinie. Z Aleksandrem Jabłońskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w obecności rodziców, kuratora i nauczycieli. IPN Sz 009/78 t. 1-3 (2128/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Szczecinie (nr 15/16) dotyczącego członków „nielegalnej organizacji młodzieżowej” o nazwie „Tajna Organizacja Antykomunistyczna”, którzy wytwarzali i kolportowali na terenie Stargardu Szczecińskiego „ulotki antypaństwowe mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego”. Aleksander Jabłoński do „TOA” należał w okresie od grudnia 1960 do 25.09.1961. Z wyżej wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w obecności rodziców, kuratora i nauczycieli. 10.10.1961 po wykonaniu czynności śledczych akta przekazano do Prokuratury Powiatowej w Stargardzie Szczecińskim wnioskując o umorzenie sprawy „z uwagi na znikome niebezpieczeństwo społeczne czynu”. IPN Sz 006/15 (196/III).
Charakterystyka nr 33 opracowana przez KWMO w Szczecinie dotycząca „nielegalnej organizacji pn. >Tajna Organizacja Antykomunistyczna<” działającej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim w okresie od grudnia 1960 r. do czerwca 1961 r. W aktach znajdują się kwestionariusze osobowe jej członków (w tym Aleksandra Jabłońskiego) oraz „karty na czyn przestępny”. Dokumentację sporządzono na podstawie akt archiwalnych o sygnaturach: 11233/III (potem 196/III) oraz 2128/II. Celem organizacji było „zwalczanie ustroju [komunistycznego] w Polsce poprzez kolportaż ulotek o wrogiej treści oraz afiszów polityczno-propagandowych”. Na początku 1961 r. członkowie „TOA” wytworzyli i rozkolportowali na terenie Stargardu Szczecińskiego kilkadziesiąt ulotek. Najbardziej aktywnych działaczy grupy mocą wyroku Sądu Powiatowego w Szczecinie umieszczono w zakładzie poprawczym. Z pozostałymi – w tym z A. Jabłońskim – przeprowadzono 29.09.1961 rozmowy ostrzegawcze z udziałem rodziców, Kuratora Okręgu Szkolnego, grona pedagogicznego oraz prokuratora. IPN Sz 008/684 (1296/IV).
.