Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Danuta Maria
Nazwisko: Hübner
Nazwisko rodowe: Młynarska
Miejsce urodzenia: Nisko
Data urodzenia: 08-04-1948
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Huebner


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 26-05-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1973 r. odnotowana w ewidencji operacyjnej MSW jako osoba kontaktująca się z pracownikiem ambasady Włoch. Karta B-8 z kartoteki Biura „B” MSW.
Zarejestrowana przez Wydz. VIII Dep. I MSW w ramach rozpracowania obiektowego krypt. "POLGOS", zarejestrowanego 14.12.1979 pod nr. 13219 przez Wydz. VIII Dep. I MSW w Samodzielnej Sekcji Ewidencji Dep. I MSW. Kopia karty Mkr-2 z mikrofilmów kartoteki operacyjnej Dep. I MSW; dziennik rejestracyjny SSE Dep. I MSW - poz. 13219.
Akta paszportowe. Karta Pz-4, karta Pz-4/1 i karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW; dwie karty Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1005/7438 (EAGM 7438). W skład akt o sygn. IPN BU 1005/7438 (EAGM 7438) wchodzą również akta paszportowe EAWA 85850.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1003/125775 (EAGS 125775).
Akta paszportowe (EA156934). Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akt o sygn. arch. EA156934 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 330/13/3 zarządzenie z dnia 30.07.2013 r. dotyczące Danuty Hübner – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.