Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Antoni
Nazwisko: Radliński
Miejsce urodzenia: Strychowce
Data urodzenia: 07-07-1910
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Leopolda
Dodatkowe informacje:

Wedle materiału aktowego:
od 03.1945 w PPR, od 15.12.1948 w PZPR;
1933-1935 młodszy asystent na Uniwersytecie Lwowskim;
1935-1939 laborant w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie;
1939-1941 asystent na Uniwersytecie Lwowskim;
1941-1946 urzędnik, inspektor w Zakładach Miejskich we Lwowie;
1946-1947 dyr. techn. w Państwowej Fabryce Wyrobów Metalowych w Chorzowie;
1947-1951 dyrektor Zjednoczenia Nawozów w Gliwicach;
1951-1954 dyrektor departamentu w PKPG;
1954-1957 dyrektor Zjednoczenia Syntezy Chemicznej w Gliwicach;
Źródła: AAN CK/8450; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Warszawa Brak 27-02-1957 29-06-1970 AAN KC PZPR CK/8150; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 200.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-03-1959 20-06-1964 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 103.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 15-02-1980 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 115, 180.
Wiceprezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 29-06-1970 18-08-1979 AAN KC PZPR CK 8450; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174.