Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Ozga Michalski
Miejsce urodzenia: Bieliny
Data urodzenia: 08-03-1919
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Pseudonim: „Ozga”, „Słowik”. Od 21.03.1944 członek ZG SL „Wola Ludu”. Od 18.09.1944 członek Tymczasowego ZG SL. Od 15.03.1946 sekretarz NKW i członek Sekretariatu Generalnego NKW SL. 12.1944 - 03.1945 zastępca naczelnego redaktora organu PKWN „Rzeczypospolita”. 1942-1944 w BCh na Kielecczyźnie. 1943-1944 redaktor pism konspiracyjnych BCh „Znicz” i „Płomień”. 08.1943 - 11.1944 organizator i sekretarz konspiracyjnej WRN w Kielcach. 1945 - 09.1947 pełnomocnik rządu i przewodniczący WRN w Kielcach. Od 05.1944 do 03.06.1989 poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego, Sejmu PRL I-IX kadencji. 20.11.1952 - 20.11.1956 wicemarszałek Sejmu PRL. 04.02.1947 - 07.1949 przewodniczący Komisji Wojskowej. 01.12.1949 - 08.1952 przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. 20.11.1952 - 20.11.1956 przewodniczący Komisji Obrotu Towarowego. 15.12.1969 - 15.02.1972 przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. 08.1944 członek Tymczasowego Zarządu ZMW RP „Wici”. 12.1946 - 04.1947 przewodniczący Krajowego Komitetu Demokratyzacji „Wici”. 04.1947 - 07.1948 wiceprezes ZG ZMW RP „Wici”. 07.1948 - 01.1949 wiceprzewodniczący, a od 01-05.1949 sekretarz ZG ZMP. 1950 - 15.04.1953 prezes ZG ZSCh. Od 05.09.1959 do 07.06.1962 prezes ZG Centralnego Związku Kółek Rolniczych. Do 10.1962 prezes Towarzystwa Szkół Świeckich. Od 17.06.1971 do 03.01.1981 wiceprzewodniczący OK FJN. 05.1972 - 03.1990 wiceprezes Rady Naczelnej ZBOWiD. Przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Źródło: 1. NKW PSL. Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 2103, 2. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Wyd. PWN, Warszawa 1991, 3. Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 304-305, 4. S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych, [w:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego Nr 7, wyd. LSW 1965, s. 386-448.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek NKW (NK) Warszawa ZSL 11-1949 12-1980 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 409.
Członek Rada Naczelna NKW Warszawa ZSL 29-11-1949 12-03-1956 CKDRL, sygn. 2103.
Sekretarz NKW Warszawa ZSL 30-11-1949 25-04-1957 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 304.
Wiceprzewodniczący sekretariat NKW Warszawa ZSL 30-11-1949 25-04-1957 CKDRL, sygn. 2103.
Członek PREZYDIUM NKW Warszawa ZSL 12-03-1956 17-12-1956 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 305
Członek Rada Państwa PRL Warszawa Brak 20-02-1957 28-03-1972 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 172.
Wiceprezes NK Warszawa ZSL 25-04-1957 15-12-1980 CKDRL, sygn. 2103.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa PRL Warszawa Brak 28-03-1972 25-03-1976 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 171.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa Brak 25-03-1976 6-11-1985 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 172.
.