Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wojciech
Nazwisko: Jucewicz
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 10-04-1932
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 10.02.1976 rejestrowany pod 15290 przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy do SOS krypt. "Debiutant" w związku z tym, że był "podejrzany o opracowywanie elaboratów, artykułów i wydawnictw o treści antysocjalistycznej. Ww. opracował materiał na temat zmarłego poety krakowskiego A. Bursy. Jego twórczość nie znalazła uznania w środowisku literackim. Rozpracowywany nie podejmował wrogiej działalności politycznej". W sprawie wykorzystano "PT" [Podsłuch Telefoniczny], informacje Wydz. "W", doniesienia TW pseud. "Bonek", ko. pseud. "Leszek" i ko. pseud. "K.S". Prowadzenie sprawy zakończono po przeprowadzeniu z ww. rozmowy profilaktycznej. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 5366/II. IPN By 044/688 (5366/II)
Dokumentacja ewidencyjna 31.08.1957 zatrzymany przez WOP jako podejrzany o nielegalne przekroczenie granicy Polski z NRD. 10.11.1957 Prokuratura Powiatowa w Krośnie Odrzańskim postępowanie umorzyła. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 10326/B zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.