Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zbigniew
Nazwisko: Zaleski
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 21-06-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-177/09, zarządzenie z dn. 15.01.2010 r., dot. Jerzego Zaleskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego, ponieważ jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dn. 14.03.1968 brał udział w zebraniu studenckim dotyczącym wydarzeń warszawskich, za co następnego dnia został zatrzymany na 48 godz. Z uwagi na niepodejmowanie wrogiej działalności sprawę zakończono 24.11.1974. Materiały przekazano do archiwum 3.12.1974. IPN Ka 014/1515 (34797/II)
.