Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Barbara Kazimiera
Nazwisko: Nawrocka-Kańska
Nazwisko rodowe: Nawrocka
Miejsce urodzenia: SOSNOWIEC
Data urodzenia: 20-10-1924
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek ZAMP (1948-1951), w PZPR od 1951; lekarz-pediatra, profesor medycyny. W latach 60. członek KW PZPR (przewodnicząca Komisji Socjalnej) i WKKP w Białymstoku; w latach 70. i 80. na stanowisku dyrektora, następnie z-cy dyrektora Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Za datę końcową członkostwa w Egzekutywie KK PZPR przyjęto zmiany w jej składzie na XVIII Krakowskiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR - 28.01.1984. Źródła: AP w Krakowie (mat. z posiedzeń Egzekutywy KK PZPR), akta paszportowe IPN BU 1386/30401, mkf IPN BU 01945/66; J. Wielgosz, "W 40-lecie powstania PZPR...",Kraków 1988, s. 73, "Gazeta Krakowska" nr 122, 22.06.1981, s. 1-2.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz POP Oddział Dziecięcy Polskiego Szpitala w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej Ham-Hyn PZPR 1955 1956 IPN BU 01945/66
Członek Egzekutywa Komitet Krakowski Kraków PZPR 13-06-1981 28-01-1984 AP Kr: KK PZPR 137, sygn. 91/IV/34; k.101,111, KK PZPR 138, sygn. 91/IV/35, k. 2,116, KK PZPR 139, sygn. 91/IV/36, k. 2, KK PZPR 140, sygn. 91/IV/37, k. 2, 83; J. Wielgosz, s. 73; "GK" nr 122, 22.06.1981, s.1-2.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka opiniodawcza Departamentu I tzw. Kartoteka OCK [lipiec-wrzesień 1967] Dokumentacja personalna dot. w/w osoby oraz jej rodziny gromadzona w związku z planowanym podjęciem pracy w Światowej Organizacji Zdrowia (Biuro Regionalne WHO w Kopenhadze). W materiałach m.in. wynik sprawdzenia przez Biuro "C" MSW [karta E-15]: "...pozostaje w zainteresowaniu Wydz. II[-]go KW MO w Białymstoku do Nr 2260/63 jako kontakt obywatelski. Spr.18.VII 67 r. [podpis nieczytelny]". IPN BU 01945/66 mikrofilm
Kartoteka MOB WUSW Kraków, karty na osoby [karta: wzór E-14 B; w ewidencji MOB 1970-1986] [1/1] Dane osobowe [zgodne]; Ostatnie miejsce pracy: Akademia Medyczna Kraków; Zawód: lekarz; Zajmowane stanowisko: dyr. Inst. Pediatrii; Miejsce zamieszania Kraków, ulica . Wielicka 226/2 [1/2] Data 18. II 70 r.; Treść i Nr sprawy: Zatwierdzony do prac MOB do NR N - GC 0510/70 [pieczątka] Zastępca Naczelnika Wydziału "C" KWMO w Krakowie [podpis nieczytelny] "Materiały dot. d/w posiada Wydział "C" KWMO Białystok do nr WS -25724". [Pieczątka] "Nie wykonuje prac stanowiących tajemnice państwową od dn. 86-11-17 z powodu zwolnienia z pracy." IPN Kr 0117