Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Robert
Nazwisko: Macioł
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-09-1968
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dariusz Macioł figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Urząd” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 12.08.1985 pod numerem BB-10714. Sprawa była prowadzona przez Grupę III RUSW Andrychów w okresie od 05.07.1985 do 27.01.1986 i dotyczyła uszkodzenia poprzez zamalowanie tablic ZSMP oraz PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Andrychowie. Rozpracowanie zakończono w związku z decyzją Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Andrychowie, które 30.09.1985 „umorzyło postępowanie dotyczące uszkodzenia tablic z uwagi na przedawnienie i brak podstaw prawnych”. W dniu 13.02.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2693/II. W dniu 16.01.1990 materiały archiwalne zostały „wybrakowane”. Materiały archiwalne o sygn. 2693/II zostały zniszczone. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Ulotka” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 09.02.1985 pod numerem BB-10012 przez Grupę III RUSW Andrychów. Sprawę założono w związku z ujawnieniem na terenie Andrychowa „ulotek o treści antypaństwowej”. Celem sprawdzenia było wykrycie wykonawców ulotek oraz „wyjaśnienie motywów i pobudek działania” sprawców kolportażu. Dariusz Macioł, który brał udział w rozprowadzaniu „wrogich ulotek” został zarejestrowany do SOS „Ulotka” 05.11.1987. Sprawa została zakończona rozmową ostrzegawczą. W dniu 24.05.1988 materiały SOS „Ulotka” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3031/II. IPN Ka 047/1940 (3031/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Struktura” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 09.06.1989 pod numerem BB-14159 i prowadzona była przez Grupę III RUSW Andrychów. Sprawę założono 12.04.1989 w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że Dariusz Macioł nawiązał kontakt z działaczem „Solidarności Walczącej” z terenu Bielska-Białej i obecnie organizuje na terenie Kęt, Andrychowa i Wadowic oddział „Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarności Walczącej”. W dniu 27.12.1989 zmieniono kategorię rejestracji na „osobę do SOR”, włączono zgromadzone materiały do SOR „Ośmiornica” (nr rej BB-14159/14200) i przekazano sprawę do dalszego prowadzenia do Wydziału Studiów i Analiz WUSW Bielsko-Biała. IPN Ka 047/2313 t. 1-2 (3658/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Ośmiornica” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 11.07.1989 pod numerem BB-14200 przez Wydział III WUSW Bielsko-Biała. Sprawę założono w związku z informacją o powstaniu na terenie Bielska-Białej oddziału „Solidarności Walczącej” oraz o druku „nielegalnego biuletynu” pn. „Informator Bielski”. Celem rozpracowania było „spersonalizowanie składu osobowego struktury”, rozpoznanie „bazy poligraficzno-propagandowej”, systemu łączności oraz „powiązań ze służbami specjalnymi państw obcych”. W dniu 27.12.1989 SOR „Ośmiornica” została przekazana do dalszego prowadzenia do Wydziału Studiów i Analiz WUSW Bielsko-Biała. Dariusz Macioł, który od lipca 1989 działał jako zaprzysiężony członek „Solidarności Walczącej” i m.in. zorganizował punkt poligraficzny w swoim mieszkaniu, brał udział w drukowaniu i kolportażu ulotek sygnowanych przez „SW” oraz w rozprowadzaniu literatury bezdebitowej, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Ośmiornica” 27.12.1989 (BB 14159/14200). Rozpracowanie zakończono 16.03.1990 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 3658/II. IPN Ka 047/2313 t. 1-2 (3658/II).