Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Wilhelm
Nazwisko: Panek
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 19-01-1967
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Panek występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Kładka" nr rejestr. 19614 prowadzonej przez WUSW w Rzeszowie w latach 1983-1985. Materiały dotyczą wykonywania napisów antypaństwowych i kolportażu ulotek na terenie Rzeszowa. IPN Rz 00141/2554/D (17289/2).
Krzysztof Panek występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Bojkot" nr rejestr. 21024 prowadzonej przez RUSW w Rzeszowie w latach 1984-1985. Materiały dotyczą kolportażu ulotek w dniu 13-06-1984 oraz 16-06-1984 w Rzeszowie. IPN Rz 00141/2636/D (17378/2).
Krzysztof Panek został zarejestrowany 10.03.1989 pod nr. 26481 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Pacyfiści" nr 25344 (zarejestrowanej 9.12.1987) przez Wydział III WUSW w Rzeszowie na podstawie "materiałów agenturalnych". Sprawa została założona na fakt organizowania na terenie Rzeszowa struktur Ruchu Wolność i Pokój. 21.03.1989 zmieniono charakter rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawę zakończono w 1990 r., akta zarchiwizowano w Wydziale "C" pod sygn. 18359/II. IPN Rz 044/1114 (18359/II) - akta t. 1-5, IPN Rz 00141/3498 (1705/2) - mikrofilm.
Akta postępowania w sprawie o wykroczenie. "W dniu 1989-01-17 w Warszawie u zbiegu ulic Smolnej i Nowy Świat brał udział w nielegalnej manifestacji". Sprawę skierowano do kolegium do spraw wykroczeń Warszawa-Śródmieście. Mocą ustawy z dn. 29.05.1989 o „przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” postępowanie umorzono. Wszystkie akta spraw o wykroczenia Wydziału Śledczego SUSW z lat 1986-89 pierwotnie zostały zarchiwizowane pod jedną sygnaturą 3421/III (obecna sygnatura - IPN BU 0367/1). IPN BU 01326/1091 (RSoW-11/89) - mikrofilm.