Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Machowski
Miejsce urodzenia: Wyżne
Data urodzenia: 12-11-1943
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Czcionka” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 26.04.1983 pod numerem KA-52808 i prowadzona była przez Grupę Operacyjną Wydziału V-1 KWMO Katowice, a następnie przez Sekcję V KMMO/MUSW Dąbrowa Górnicza. Sprawę założono w związku z informacją operacyjną dotyczącą powstania na terenie Dąbrowy Górniczej „nieformalnej grupy”, która „neguje istniejący porządek prawny” oraz podjęła „działania antypaństwowe” w postaci drukowania i kolportowania nielegalnych ulotek i opracowań „poniżających organy państwa”. Celem rozpracowania było ustalenie kontaktów grupy oraz „likwidacja zagrożenia”. Andrzej Machowski, który w miejscu zamieszkania przechowywał „sprzęt do produkcji ulotek”, został zarejestrowany do SOR „Czcionka” w dn. 11.06.1983 pod nr KA-53296. W dniu 27.07.1984 materiały dotyczące Andrzeja Machowskiego zostały wyłączone ze sprawy i włączone do SOR „Jędrek” nr rej KA-47541 w celu dalszego rozpracowania. SOR „Czcionka” zakończono w dn. 18.08.1986. W dniu 03.09.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42019/II. IPN Ka 048/189 (42019/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Jędrek” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.11.1981 pod sygnaturą KA-47541. Sprawę założono w celu inwigilacji członka Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, który „jest aktywnie zaangażowany we wrogą działalność o charakterze antysocjalistycznym”. W dniu 24.04.1984 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Jędrek”. Sprawa była prowadzona kolejno przez Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej Wydziału III „A” KWMO Katowice, Wydział V KWMO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej Wydziału V-1 KWMO Katowice oraz przez Sekcję V KMMO/MUSW Dąbrowa Górnicza. Andrzej Machowski został zarejestrowany do SOR „Jędrek” w dn. 27.07.1984 z uwagi na fakt, iż należał do najbliższych współpracowników głównego „figuranta” sprawy i brał udział m.in. w kolportażu „nielegalnych wydawnictw”. SOR „Jędrek” zakończono 21.09.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 05.01.1990 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43857/II, a następnie zmikrofilmowano (43857/2). IPN Ka 048/703 (43857/II), IPN Ka 0169/1731 (43857/2) mikrofilm.