Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Feliks
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Górajek-Włoszczowa
Data urodzenia: 14-02-1932
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Serafina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Postój” nr rej. Sz 14705 została założona 27.06.1976 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiło do pracy, prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicza w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze stoczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Osoby te zostały zwolnione z pracy w trybie natychmiastowym i ustawowym. Karol Dąbrowski został zwolniony 31.08.1976 w trybie ustawowym. Sprawę zakończono 19.10.1977. IPN Sz 0011/687 (10695/II).
.