Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Irena Janina
Nazwisko: Gloc
Nazwisko rodowe: Szalewicz
Miejsce urodzenia: Krzeszów
Data urodzenia: 20-10-1934
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1967 r. 

Członek Związku Młodzieży Polskiej w latach 1949-1952.

Absolwentka Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu - brak bliższych danych.

Radna Gminnej Rady Narodowej w Krzeszowie - brak bliższych danych.

W latach 1956-1977 dyrektor Banku Spółdzielczego w Krzeszowie.

W latach 1977-1979 zastępca dyrektora Banku Spółdzielczego w Rudniku.

W latach 1979-1982 dyrektor Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudniku Oddział w Krzeszowie.

Od 1982 r. prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Krzeszowie.

Po raz ostatni jako sekretarz do spraw propagandy  oraz członek Komitetu Gminnego PZPR w Krzeszowie i jego Egzekutywy, wystąpiła w materiałach ostatniego wymienionego organu z 01.07.1977 r.

Źródło:  AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KG PZPR w Krzeszowie, 1, b.p. tamże, 3, b.p.; tamże, 14, b.p.; AIPN Rzeszów, 0267/32,  k. 527, 529.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz D.S. Propagandy Komitet Gminny Krzeszów PZPR 1975 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, Komitet Gminny (dalej KG) PZPR w Krzeszowie, 1, b.p.
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Krzeszów PZPR 1982 AP Kielce Oddział w Sandomierzu, KG PZPR w Krzeszowie, 15, b.p.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 05.04.1984 r. upoważniona do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową przez WUSW w Tarnobrzegu (segregator nr 12/5/160). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej Wydziału "C" WUSW w Tarnobrzegu; karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej Wydziału "C" WUSW w Tarnobrzegu; akta o sygn. IPN Rz 0267/32 (161/1-68).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 398/126794 (EATG 126794)