Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Rutkiewicz
Miejsce urodzenia: KIELCE
Data urodzenia: 12-01-1943
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Władysława Rutkiewicza. Był Wiceprzewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Kielcach. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 257/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20333. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 31.12.1981 decyzją nr 58/81 KWMO w Kielcach ze względów rodzinnych. Akta o sygn. IPN Ki 07/261 (IV/2346/264), mikrofilm o sygn. 028/262 (IV/2346/264).
Akta internowanego Władysława Rutkiewicza. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 257/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 31.12.1981 decyzją nr 58/81. Akta o sygn. IPN Ki 45/390 (9/I/81).
Władysław Rutkiewicz został zarejestrowany 14.04.1982 pod nr KI 20986 przez Wydział V KWMO w Kielcach do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Lada" nr rejestr. KI 17371 prowadzonej kolejno przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach, Wydział V KWMO w Kielcach i Wydział V WUSW w Kielcach w okresie od 25.07.1979 do 08.01.1990, obejmującej kontrolą operacyjną Wojewódzki Kompleks Handlu Wewnętrznego, w tym m. in. Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców "Społem". W. Rutkiewicz został objęty rozpracowaniem w okresie od 14.04.1982 do 28.12.1989 jako były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w WSS "Społem". Materiały SO krypt. "Lada" zostały złożone 09.07.1990 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 2963/IV. Akta o sygn. IPN Ki 014/1920 (2963/IV).
.