Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Cwen
Miejsce urodzenia: Busk
Data urodzenia: 17-05-1901
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Cwen wymieniony jest w Księdze aresztu przy PUBP w Dębicy za lata 1944-1946. IPN Rz 50/8 (161).
Akta kontrolno-śledcze prowadzone na Antoniego Cwena przez MBP w Warszawie w okresie od 16.02.1948 do 09.12.1948, oskarżonego o przynależność do Zrzeszenia WiN oraz o utrzymywanie kontaktów z kierownictwem organizacji (członkami IV Zarządu WiN). Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Warszawie z dnia 09.12.1948 został skazany na 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN BU 0259/248 (2002/III).
Osadzony w więzieniu MBP w Warszawie w dniu 26.02.1948, następnie przewieziony do Więzienia Montelupich w Krakowie (04.08.1949), dalej do Centralnego Więzienia we Wronkach (06.02.1951). Zwolniony z dniem 16.02.1953. IPN Po 3/63, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Akta operacyjne prowadzone na w/w w związku z jego zwolnieniem z więzienia we Wronkach (po odbyciu kary) i planami zamieszkania na terenie Zabrza. Celem działań operacyjnych było pozyskanie agentury w środowisku zamieszkania i rozpoznanie dalszych planów i zamierzeń A. Cwena. Sprawę prowadził WUBP w Katowicach oraz MUdsBP w Zabrzu w okresie od 17.11.1952 do 11.03.1955. IPN Ka 04/4698 (26668/II).
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna założona na A. Cwena po wyjściu z więzienia w roku 1957. Powodem jej wszczęcia była konieczność kontroli jego osoby w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobami związanymi ze środowiskiem AK, WiN. Wymieniony był z-cą dowódcy obwodu AK w powiecie dębickim, komendantem Obwodu AK w Nisku, a następnie działaczem WiN. W aktach znajdują się także protokoły przesłuchań A. Cwena przez funkcjonariuszy PUBP w Dębicy z roku 1945 oraz protokoły przesłuchań przez MBP z 1948 roku (kilkakrotnie aresztowany m.in. w 1944 przez NKWD, w kwietniu 1945 przez PUBP w Dębicy, w styczniu 1947 przez PUBP w Białej oraz w lutym 1948). Z dokumentów wynika, że w 1962 roku założono na niego Sprawę Operacyjnej Obserwacji w ramach której prowadzono dalsze rozpracowywanie jego osoby. Sprawę prowadził Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Dębicy w okresie od 24.07.1957 do 29.09.1967. IPN Rz 043/503 (14825/II).
Kwestionariusze osobowe członków dot. m.in. członków AK, WiN, NSZ, NOW opracowane przez Stołeczny Urząd w latach 1974-1975. W dokumentacji znajduję się kwestionariusz Antoniego Cwena, który od października 1945 do lutego 1948 był członkiem Zrzeszenia WiN - zajmował się kolportażem nielegalnej prasy ("Orzeł Biały") oraz utrzymywał kontakty z członkami IV Zarządu WiN. IPN BU 0423/7102.
Charakterystyka nr 3 dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszowski opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w Latach 1977-1978. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Antoniego Cwena, który był m.in. zastępcą Komendanta dębickiego Obwodu AK w Dębicy i członkiem Komórki likwidacyjnej AK, następnie działał w organizacji "Nie" oraz w Zrzeszeniu WiN. IPN Rz 05/4.
Charakterystyka dotycząca organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość działającej na terenie ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego od października 1945. Antoni Cwen ps. "Ryś" wymieniony jest w materiałach (kwestionariusz osobowy) jako członek organizacji na obszarze woj. opolskiego. Materiały zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Katowicach w latach 1973-1976. IPN Ka 057/225 t. 1-3 (1032/III).
Sprawdzany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Strzelcy" (nr rej. Ta 3657) z powodu wywierania negatywnego wpływu na społeczeństwo poprzez organizowanie imprez nawiązujących ideowo do Polski przedwojennej. Sprawę prowadził Wydz. III KWMO w Tarnowie od 27.07 do 25.09.1979, przed jej zakończeniem i złożeniem w archiwum o zaistniałej sytuacji powiadomiono władze polityczne. Materiały o sygn. 410/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr Ta 4502 prowadzonego przez Wydz. III KW MO w Tarnowie w okresie od 16.06.1980 do 03.07.1981. Powodem kontroli było organizowanie przez wymienionego imprez patriotycznych nawiązujących zdaniem władz do "tradycji Polski burżuazyjnej". Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z A. Cwenem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 655/II zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.