Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Palej
Miejsce urodzenia: Pilzno
Data urodzenia: 10-11-1932
Imię ojca: Julian
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie od 02.10.1952. Edmund Palej został oskarżony o przynależność do organizacji Żołnierze Wolnej Polski (od jesieni 1951 do czasu aresztowania tj. 02.10.1952) oraz o to, iż bez zezwolenia przechowywał broń, którą następnie przekazał na rzecz organizacji. Materiały złożono w archiwum w dniu 31.01.1953 do nr 17984, a finalnie skomasowano do nr 5209 (11.01.1969). IPN Rz 050/1831 (5209/III).
Występuje w aktach kontrolno-śledczych prowadzonych przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie na członków organizacji młodzieżowej "Żołnierze Wolnej Polski" (ŻWP), działającej na terenie Pilzna, mającej na celu "zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego". Śledztwo zamknięto dn. 07.01.1953, sprawę skierowano do sądu. Materiały archiwalne o sygn. 18035/śl skomasowano do n-ru 5238/III. IPN-Rz-03/16 (5238/III) t. 2.
Akta sądowe prowadzone od 02.10.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Edmund Palej w dn. 24.01.1953 został skazany na karę 9 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek całego mienia. IPN Rz 107/1403 (Sr. 22/53).
Informacje dot. Edmunda Paleja znajdują się w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953. IPN Rz 65/25 t. 2.
W dniu 10.12.1952 osadzony w Więzieniu w Rzeszowie, a następnie przetransportowany kolejno do: Więzienia w Nowym Wiśniczu (25.03.1953), Centralnego Więzienia w Rawiczu (13.12.1953) i do Ośrodka Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich ( 14.05.1955). Zwolniony w związku z amnestią w dniu 04.05.1956. IPN Po 3/39, IPN Po 3/50-53, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Dokumentacja wytworzona przez MSW zawierająca arkusze informacyjne osób posiadających lub podejrzanych o posiadanie nielegalnie broni palnej w latach 1950-1965. W materiałach znajduje się m.in. arkusz dot. Edmunda Paleja, w którym czytamy, iż od jesieni 1951 do wiosny 1952 przechowywał karabin, a następnie przekazał go na rzecz organizacji Żołnierze Wolnej Polski. W arkuszu zamieszczone również informacje dot. aresztowania w/w i wyroku sądowego z dnia 24.01.1953. IPN BU 01480/173.
Edmund Palej występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Młodzieżowcy" założonej na byłych działaczy organizacji młodzieżowej Żołnierze Wolnej Polski. Sprawę założono na podstawie donosu informującego o tajnym spotkaniu byłych członków ŻWP które odbyło się dn. 19.09.1960 (obawiano się wznowienia działalności). Była ona prowadzona przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Dębicy w okresie od 25.10.1960 do 15.03.1961. Materiały złożono do nr-u 2867/es/61, a następnie skomasowano do nr 5238/III. IPN-Rz-03/16 (5238/III) t. 1.
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rejestr. Rz 5502, prowadzonego na jego osobę w okresie od 22.11.1972 do 12.11.1974 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Dębicy. Powodem kontroli były negatywne wypowiedzi i wrogi stosunek do władz PRL prezentowany przez Edmunda Paleja oraz obawa, iż jako były członek "nielegalnej" organizacji jest skłonny w sprzyjających warunkach do podjęcia antypaństwowej działalności. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. IPN Rz 043/652 (15619/II).
Opracowana w roku 1978 w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie "Charakterystyka nr 40" dotycząca organizacji pn. "Żołnierze Wolnej Polski" działającej na terenie Pilzna i okolicznych miejscowości w latach 1949-1952 pod dowództwem Mariana Pionk ps. "Dobiesław". Głównym celem organizacji była zmiana ustroju Polski. W aktach sprawy m.in. kwestionariusz osobowy Edmunda Paleja - członka w/w organizacji w latach 1951-1952. IPN Rz 0172/41/J.