Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Budzyński
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 01-11-1926
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:

W okresie od 15.08.1945 do 1.11.1946 służba wojskowa w Samodzielnym Batalionie Ochrony Sztabu Generalnego. Od 4.12.1943 do 8.05.1944 partyzant AK pseud. „Gani” i „Kmicic” w Oddziale „Zapory” (Hieronima Dekutowskiego). Od 8.05.1944 do 23.07.1944 partyzant AL pseud. „Kmicic” w Oddziale „Cienia” (Bolesława Kowalskiego).
Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi 1.07.1953 na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych na 5 lat oraz utratę mienia za udział w okresie od maja 1945 do lipca 1945 w akcjach podziemia niepodległościowego w Zgrupowaniu „Zapory” i zatajenie tego faktu przy wstępowaniu w szeregi WP. Na rozprawie apelacyjnej 9.03.1955 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego postanowiło o obniżeniu kary do 2 lat i 8 miesięcy, przywróceniu prawa publicznych i mienia. W dniu 25.05.1955 zwolniony warunkowo z więzienia (IPN Lu 013/377).


Kursy i szkolenia:

Od 8.10.1949 do 8.02.1950 kurs partyjny II stopnia przy 8 Pułku KBW.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KBW WARSZAWA SZTAB, GRUPA SPECJALNA FUNKCJONARIUSZ 10-11-1946
IPN Lu 289/488 904/03/132 akta osobowe i karta
SO KBW LEGNICA KURS DOWÓDCÓW PLUTONÓW SŁUCHACZ 10-02-1947
KBW WARSZAWA SAMODZIELNY PUŁK OCHRONY RZĄDU DOWÓDCA PLUTONU 01-07-1947
KBW WARSZAWA 1 SPECJALNY PUŁK DOWÓDCA PLUTONU 23-12-1948
KBW ŁÓDŹ 8 PUŁK, 1 BATALION, 3 KOMPANIA DOWÓDCA KOMPANII 19-10-1949
KBW ŁÓDŹ 8 PUŁK, 3 BATALION, 1 KOMPANIA DOWÓDCA KOMPANII 27-12-1949
KBW WARSZAWA SZTAB, ODDZIAŁ KADR REZERWA OFICERSKA por. 15-09-1952 25-05-1953