Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Żabno-Starogard
Data urodzenia: 26-10-1904
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Dąbrowski występował w aktach śledczych, które były zarchiwizowane w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, jako podejrzany o to, że ,,publicznie pochwalał rząd Polski do 1939 oraz wyszydzał z ustroju PRL w grudniu 1949 na peronie PKP w Słupsku". Materiały o sygn. 5174/Śl zostały zniszczone. Protokół brakowania WUSW w Koszalinie nr 47/84 z dnia 07.12.1984. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach sprawy prowadzonej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie w okresie 03.07.1950-29.12.1950, Franciszek Dąbrowski występuje jako osoba zatrzymana w dniu 24.01.1950 przez PUBP w Słupsku i postanowieniem prokuratora Sądu Apelacyjnego aresztowana tymczasowo w dniu 30.01.1950 jako podejrzana o ,,wrogą propagandę". Franciszek Dąbrowski został osadzony w więzieniu karno-śledczym w Słupsku. Wyrokiem z dnia 29.12.1950 Sąd Apelacyjny na sesji wyjazdowej w Słupsku za to że ,,w dniu 13.09.1948 w Kobylnicy pow. słupskiego publicznie lżył ustrój Państwa Polskiego używając wulgarnych słów; od lutego do grudnia 1949 w Słupsku rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, a dotyczących wewnętrznych stosunków w Polsce" skazał Franciszka Dąbrowskiego na karę 1, 5 roku więzienia. IPN Sz 158/16 (I K 144/50).
W opracowaniu faktologicznym Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumentach z dnia 09.12.1977, Franciszek Dąbrowski występuje jako osoba, która "od dnia 13.09.1948 do grudnia 1949 w Kobylnicy i na peronie PKP w Słupsku publicznie pochwalała rząd w Polsce przed 1939 oraz w obelżywy sposób poniżała ustrój PRL. W dniu 24.01.1950 Franciszek Dąbrowski został zatrzymany przez PUBP w Słupsku". Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia. IPN Sz 00103/304 (442/IV).
W materiałach ewidencyjnych ,,Skorowidz alfabetyczny więźniów Centralnego Więzienia Wronki za rok 1951" Franciszek Dąbrowski występuje jako osadzony z datą przyjęcia do CW Wronki w dn. 31.03.1951, datą opuszczenia więzienia w dn. 30.07.1951 jako terminowo zwolniony, nr w księdze głównej więźniów - 4042/51. IPN Po 3/70.
W materiałach ewidencyjnych ,,Księga główna Centralnego Więzienia Wronki 1951-1952" Franciszek Dąbrowski występuje jako osadzony przybyły do CW Wronki z więzienia w Koszalinie w dniu 31.03.1951, na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.12.1950, skazującego ww. na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia. Jako datę zakończenia kary po uwzględnieniu tymczasowego aresztowania podano 30.07.1951. IPN Sz 3/63.
.