Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Majtyka
Miejsce urodzenia: Rzeszotory
Data urodzenia: 01-11-1913
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztw prowadzonych w latach 1946-1955 przez PUBP w Wąbrzeźnie, MUBP w Toruniu, Wydz. Śledczy WUBP/WUds.BP w Bydgoszczy w sprawie członków i współpracowników oddziału «NSZ» pod dowództwem „Ruczaja”, działającego w powiecie wąbrzeskim w latach 1945-1946. Władysław Majtyka został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.R. 1258/46) z 24.07.1946. Postanowieniem oficera śledczego PUBP w Wąbrzeźnie (45/46) z 29.07.1946 pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dochodzenie przeciwko niemu zostało zamknięte postanowieniem z 30.07.1946. Aktem sporządzonym tego samego dnia przez oficera śledczego PUBP w Wąbrzeźnie Władysław Majtyka został oskarżony o dezercję jesienią 1945 z Wojska Polskiego, a później wstąpienie i udział w akcjach zbrojnych podziemnej organizacji niepodległościowej na członków PPR i Jednostkę Wojskową WBW w Toruniu oraz o nielegalne posiadanie broni. IPN By 070/1003 t. 1 (1050/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie karnej prowadzonej od 31.07.1946 do 13.08.1946 przeciwko Władysławowi Majtyce i innym oskarżonym o dezercję, przynależność do «NSZ» i nielegalne posiadanie broni. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (R. 452/46) z 05.08.1946 Władysław Majtyka został uznany winnym dezercji z wojska i zabrania broni służbowej, przynależności do «NSZ», gdzie działając jako komendant bojówki „usiłował przemocą zmienić Ustrój Państwa Polskiego”, dokonania zamachu na patrol WBW i zrabowania broni oraz przechowywania bez zezwolenia broni. Został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 13.08.1946. IPN By 66/340.
Charakterystyka nr 17 oddziału «Narodowych Sił Zbrojnych» działającego pod dowództwem „Ruczaja” na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i toruńskiego w okresie od czerwca 1945 do lipca 1946. Charakterystykę sporządzono 01.06.1973 w Wydz. „C” KW MO w Bydgoszczy. Władysław Majtyka pseud. „Sierżant”, „Biały”, „Dyl” do 1939 był podoficerem zawodowym Wojska Polskiego. W czasie okupacji od 1943 roku przebywał w obozie dla jeńców w Oranienburgu. Od 1945 służył w Wojsku Polskim, skąd w październiku 1945 dezerterował z bronią i wstąpił do «Armii Krajowej» Obwodu Kraków pod przybranym nazwiskiem Jan Janik. Na polecenie komendanta obwodu pseud. „Stalowy”, w styczniu 1946 przybył do gminy Książki, gdzie wstąpił do «NSZ» placówka „Odwet” pod dowództwem „Ruczaja” i pełnił funkcję zastępcy komendanta placówki oraz miał zadanie rozdziału pieniędzy zdobytych w czasie akcji. Po zabiciu „Ruczaja” 06.06.1946 pełnił funkcję komendanta powiatowego. Od pewnego momentu zaczął też pełnić funkcję komendanta Sekcji Specjalnej „Ho-la” w Konojadach, która ochraniała sztab „Ruczaja”. Zadaniem Sekcji Specjalnej „Ho-la” było „angażowanie członków PSL-u, których odpowiednio przygotowywano do wyborów”. Sekcja miała też „jeszcze brutalniej gnębić członków PPR, jako swych największych wrogów”. 15.07.1946 podczas zasadzki urządzonej w gospodarstwie we wsi Jaworze w gminie Książki, został aresztowany przez PUBP w Wąbrzeźnie i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 05.08.1946 (R. 452/46) został skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany 13.08.1946. IPN By 09/17 (17/0), IPN BU 0176/31 (17/0).