Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Taran
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-06-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Apolonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Występuje w aktach śledztwa w sprawie działalności Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS po wprowadzeniu stanu wojennego jako szef sekcji zagranicznej. Sprawa dotyczyła „nieodstąpienia od udziału w działalności zawieszonego NZS oraz sporządzania i przechowywania w celu rozpowszechniania druków wzywających do strajku powszechnego i zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.” W toku śledztwa mieszkanie Józefa Tarana zostało poddane rewizji, ale jemu samemu nie postawiono żadnych zarzutów. Śledztwo umorzone 19.03.1983. IPN BU 514/3 (V Pn.Śl.II-1/82)
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Internowany od 7.01 do 23.12.1982 na wniosek Wydz. III Dep. III MSW jako działacz Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, który po wprowadzeniu stanu wojennego mógłby podjąć „w konspiracji działalność organizacyjną”. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a od 27.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W aktach odnotowano zastosowanie wobec niego 8.06.1982 przemocy fizycznej. IPN Gd 159/452
Akta paszportowe W 1986 nie otrzymał paszportu na wyjazd naukowy do RFN. Powód: „jest znanym opozycjonistą, był szefem grupy terrorystycznej w >S< w okresie stanu wojennego internowany.” Kilkakrotne odwołania od decyzji odmownej nie zostały uwzględnione. IPN BU 1003/17724 (EAGS 17724)