Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Borzych
Miejsce urodzenia: Kamień Krajeński
Data urodzenia: 18-09-1930
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolno-śledczych sprawy, prowadzonej w okresie 30.04.1946-03.06.1946 przez PUBP w Sępólnie, Jan Borzych w kwietniu 1946 występuje jako współpracownik członka AK na terenie pow. Sępolno - "stał z bronią w ręku na ubezpieczeniu". Zatrzymany 30.04.1946 przez PUBP w Sępólnie, tymczasowo aresztowany 12.05.1946, osadzony w tamtejszym więzieniu, a w późniejszym okresie w więzieniu w Chojnicach. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, na sesji wyjazdowej w Sępólnie w dniu 22.10.1946 na karę 2 lat więzienia z zawieszeniem na 2 lata. W 1949 r. podejrzewany o "nielegalne przechowywanie i przekazywanie broni z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy Państwa Polskiego" przez PUBP w Sopocie. IPN By 070/1116 (1163/III, D-26579).
W materiałach ewidencyjnych "Książka kontrolna spraw śledczych 1946-1953 PUBP Sępólno" Jan Borzych występuje jako osoba zatrzymana przez PUBP w Sępólnie, której sprawę o nr rej. Gd 18/46 skierowano do tamtejszego Sądu Grodzkiego. IPN By 077/1209 (33-K).
W materiałach ewidencyjnych KWMO w Katowicach "Wykaz osób zamieszkałych na terenie woj. katowickiego - b. członków m.in. AK i NSZ działających w czasie II w. św. oraz w okresie powojennym na terenie kraju", w dokumencie z dnia 06.06.1967 Jan Borzych występuje jako jedna z osób "które po wyzwoleniu brały udział w zbrojnych zamachach na przedstawicieli władzy PRL, członków PPR oraz funkcjonariuszy MO, UB, i ORMO". Skazany w dniu 22.10.1946 przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę 2 lat więzienia, za działalność zbrojną w okresie od marca do kwietnia 1946 na terenie pow. Sępólno. IPN Ka 063/86 (C/140).
W materiałach ewidencyjnych "Książka kontrolna spraw śledczych 1946-1953 PUBP Sępólno" Jan Borzych występuje w sprawie o nr rej. Gd 19/49, jako zatrzymany w dniu 14.08.1949 przez PUBP w Sępólnie i przekazany 20.08.1949 do PUBP w Sopocie. IPN By 077/1209 (33-K).
W dokumentacji ewidencyjnej "Repertorium ogólne Pr.II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku" Jan Borzych figuruje z datą wpływu sprawy - 06.09.1949, datą przybycia do aresztu - 26.09.1949 oraz datą umorzenia sprawy - 31.12.1949, sygn. akt Pr.II-574/49. IPN Gd 80/6/1.
W dokumentacji ewidencyjnej "Repertorium ogólne Pr. II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku" Jan Borzych występuje jako osoba której sprawa wpłyneła w dniu 19.10.1949, sygn. akt Pr. II-689/49. Akta dołączono do akt Pr. II-574/49. IPN Gd 80/6/2.
W dokumentacji ewidencyjnej "Wykaz aresztowanych przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku" Jan Borzych występuje jako aresztowany w dniu 17.08.1949, osadzony w więzieniu karno-śledczym w Chojnicach oraz datą zwolnienia - 31.12.1949 ze względu na umorzenie postępowania. Sygn. akt Pr. II-574/49. IPN Gd 80/8/2.
W dokumentacji ewidencyjnej "Wykaz aresztowanych przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku" Jan Borzych figuruje jako aresztowany w dniu 20.10.1949 w sprawie o sygn. Pr. II-689/49. IPN Gd 80/8/2, IPN Gd 80/18.
W dokumentacji ewidencyjnej "Skorowidz do repertorium ogólnego Pr. II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku" Jan Borzych występuje jako osoba której sprawy o sygn. 689/49, 1237/49, 961/49 zostały włączone do sprawy o sygn. Pr. II-574/49. IPN Gd 80/10.
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej z roku 1949. Materiałów o sygn. Pr. II-574/49 (689/49, 1237/49, 961/49) brak. Zapis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku.