Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 16-01-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR założono w związku z wykryciem na terenie miasta Tychy w sierpniu 1985 r. ulotek „wykonanych przy pomocy pieczątki lub drukarenki dziecięcej”. Celem rozpracowania było ujawnienie inspiratorów, wykonawców, kolporterów, bazy poligraficznej oraz udokumentowanie sprawy „w celach procesowych”. Ww. został zatrzymany w dn. 20.06.1986 podczas „próby zniszczenia napisu dot. X Zjazdu PZPR”. Przeszukanie dokonane w miejscu zamieszkania zatrzymanego, ujawniło materiały związane z działalnością b. NSZZ „Solidarność”. W dn. 21.06.1986 sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy UM w Tychach. W dn. 17.07.1986 w związku z faktem, iż „figurant” utrzymywał „kontakty z grupą osób związanych z podziemiem >Solidarności< na terenie miasta Tychy” SOR „Pieczątka” została przekazana do dalszego prowadzenia do Sekcji V RUSW Tychy. Sprawę zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 048/701 (43855/II), IPN Ka 0169/1729 (mf 43855/2)
.