Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Halicki
Miejsce urodzenia: Kopisk
Data urodzenia: 07-09-1907
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Michał
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

Wg zapisów kartotecznych aresztowany 16.11.1945.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta WUBP Białystok z okresu 1945-1946 dotyczące kilku osób, w tym Stanisława Halickiego. 26.11.1945 WUBP Białystok wszczął sprawę formularną przeciwko ww. jako czynnemu członkowi Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) o ps. "Kruk". S. Halicki aresztowany został 06.11.1945 przez żołnierzy WP. W dn. 05.02.1946 WUBP w Białymstoku wszczął śledztwo i wydał postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. W dn. 06.02.1946 sformułowano akt oskarżenia - S. Halicki oskarżony został o to, że po wyzwoleniu terenów woj. białostockiego spod okupacji niemieckiej od 08.1944 do dnia aresztowania, tj. 06.11.1945 w pow. białostockim brał udział w tajnym związku NSZ mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 11.02.1946 zatwierdziła akt oskarżenia i wydała postanowienie o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Wg zapisów kartotecznych aresztowany 16.11.1945. IPN Bi 015/563.
Akta w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z okresu 11.1945-04.1946 dotyczące Stanisława Halickiego. Ww. jako członek Narodowych Sił Zbrojnych aresztowany został w listopadzie 1945 i osadzony w wiezieniu w Białymstoku. 05.02.1946 WUBP w Białymstoku wszczął śledztwo i wydał postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Sformułowany akt oskarżenia 11.02.1946 zatwierdzony został przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z 03.04.1946 (R 75/46) S. Halicki został uznany winnym tego, że od 15.08.1944 do początku lipca 1945 brał udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego – nielegalnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne i skazany na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Na zasadzie dekretu o amnestii z 1945 roku sąd darował pozostałą karę w całości. Zwolniony został z więzienia w Białymstoku 19.04.1946. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 03.04.1997 (III ko 936/95) wyrok byłego WSR Białystok z 03.04.1946 uznano za nieważny. IPN Bi 212/491.
Akta zawierają sprawozdania Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z okresu 02.04.1946-31.12.1946. Znajduje się w nich m.in. wykaz skazanych na pozbawienie wolności przez WSR Białystok w kwietniu 1946, co do których zastosowano zupełne darowanie kary - wśród wymienionych występuje Stanisław Halicki, skazany wyrokiem z 03.04.1946 na 5 lat więzienia, zwolniony na zasadzie dekretu o amnestii. IPN Bi 172/18.
Akta zawierają kwestionariusze osobowe i karty na czyn przestępczy do Charakterystyki nr 55 dot. organizacji Narodowe Siły Zbrojne Komenda Powiatu krypt. „XIII/7”, okres działalności sierpień 1944-kwiecień 1945 sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Białystok. Wśród nich znajduje się kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji NSZ krypt. ‘"Bałtyk” z 28.05.1979 dotyczący Stanisława Halickiego. Ww. od sierpnia 1944 do kwietnia 1945 na terenie wsi Kopisk pow. Białystok był członkiem nielegalnej organizacji NSZ, od maja 1945 został członkiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. IPN Bi 019/86 (2/36).
Akta zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 47 dot. nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) krypt. „Bałtyk” na powiat Białystok sporządzone w 1979 roku przez KW MO Białystok. Wśród nich znajduje się kwestionariusz z 17.05.1979 dotyczący Stanisława Halickiego - w okresie od maja 1945 do 6 listopada 1945 na terenie pow. białostockiego należał on do nielegalnej organizacji NZW pod ps. „Kruk”. W dn. 06.11.1945 zatrzymany przez grupę operacyjną WP. Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Białymstoku skazany na 5 lat więzienia. IPN Bi 019/87/3 (2/37).