Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Marzecki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 28-01-1929
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Edyta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie organizacji młodzieżowej „Szczerb” działającej na terenie województwa gdańskiego oraz Bydgoszczy i Lublina. Wydawali oni gazetkę „Szczerb”, a także kolportowali ulotki zaczynające się od słów „Nie niszcz, podaj dalej”. 28.01.1954 śledztwo przeciwko Henrykowi Marzeckiemu i trzem innym członkom organizacji wyłączono do odrębnego prowadzenia. W sprawie wystosowano łącznie cztery akty oskarżenia (sprawy Sr 25/54, 28/54, 30/54, 32/54). H. Marzecki jako jeden z przywódców organizacji zatrzymany został 28.11.1953, tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie WUBP. Akt oskarżenia wobec w/w sporządzono 23.02.1954. Akta złożono do archiwum do nr 1892/III. Wykonano również kopię w postaci mikrofilmu. IPN Gd 013/45 (1892/III); IPN Gd 0120/89, IPN Gd 0120/90 (1892/3)
Akta sądowe Akta sprawy karnej H. Marzeckiego oraz trzech innych członków organizacji młodzieżowej „Szczerb”. Ww. skazany 22.03.1954 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku na trzy lata i sześć miesięcy (złagodzone na mocy amnestii do dwóch lat i czterech miesięcy) za to, że: „[wspólnie z innymi] w okresie od jesieni 1949 do wiosny 1952 w Gdańsku i na terenie województwa gdańskiego czynili przygotowania do zmiany przemocą ustroju PRL w ten sposób, iż założywszy kontrrewolucyjną organizację pod nazwą »Szczerb« pełnili w niej funkcje kierownicze, werbowali członków, organizowali zebrania organizacyjne, prowadzili szkolenie członków organizacji oraz sporządzili i rozpowszechniali ulotki o treści antypaństwowej”. Po wyroku przewieziony do OPW Sosnowiec Radocha. Osadzony następnie w OPW Bytom. Zwolniony 18.02.1955 na mocy decyzji WSR w Gdańsku z 11.02.1955. Zatarcie wyroku nastąpiło 21.06.1966. IPN Gd 146/139 t. 1-2
Akta sądowe Akta spraw członków nielegalnej organizacji młodzieżowej „Szczerb” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Organizację założyli instruktorzy zlikwidowanego Związku Harcerstwa Polskiego. H. Marzecki występuje w materiałach sprawy jako jeden z założycieli organizacji. W/w przesłuchiwany był w czasie śledztwa, jak również w czasie rozpraw sądowych. IPN Gd 146/138; IPN Gd 146/40; IPN Gd 284/667
Akta administracyjne Sprawozdania miesięczne Wydziału Śledczego WUBP w Gdańsku oraz podległych mu referatów śledczych w PUBP województwa gdańskiego. W sprawozdaniu za okres 01.11.1953–01.12.1953 pojawia się informacja o zatrzymaniach członków organizacji młodzieżowej „Szczerb”. IPN Gd 01006/423
Akta administracyjne Zbiór fotografii dotyczących działalności opozycyjnej wobec władzy ludowej na terenie województwa gdańskiego. W materiałach znajdują się zdjęcia sygnalityczne członków organizacji konspiracyjnych m.in. członka organizacji „Szczerb”, H. Marzeckiego zatrzymanego przez Wydział III WUBP w Gdańsku w 1953. IPN Gd 05/177 t. 1/2
Akta administracyjne Wykaz nielegalnych organizacji prowadzących działalność antysocjalistyczną na terenie województwa gdańskiego w latach 1944–1985. W aktach znajduje się charakterystyka organizacji „Szczerb”, której członkowie prowadzili działalność propagandową poprzez kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw. IPN Gd 00140/11 t. 1
Akta administracyjne Meldunki i raporty WUBP dotyczące nielegalnych organizacji młodzieżowych o charakterze niepodległościowym. W aktach znajduje się charakterystyka organizacji "Szczerb" sporządzona 09.01.1954. Henryk Marzecki był jednym z członków założycieli ww. organizacji. Ww. zakupił powielacz, który został ukryty w kominie wentylacyjnym w gmachu Politechniki Gdańskiej. Po kilku dniach wraz z innymi członkami udał się w miejsce ukrycia powielacza, gdzie wykonano około 100 egzemplarzy ulotek, kolportowanych w kwietniu 1950 na terenie Gdyni, Sopotu i Gdańska. Akcje ulotkowe miały miejsce jesienią 1950 oraz w 1951. Jesienią 1951 organizacja przeprowadzała akcje malowania kotwic na szybach Orbisu i murach domów, parkanów czy też gmachu WUBP w Gdańsku przy ul. Okopowej. Ponadto członkowie prowadzili akcje dekorowania grobów działaczy harcerskich wieńcami i emblematami rozwiązanego ZHP. IPN BU 0296/7 t. 2
Akta administracyjne Sprawozdania z pracy Wydz. III WUBP i PUBP woj. gdańskiego za okres luty 1952-grudzień 1953. Od 27 do 30.11.1953 Sekcja I Wydz. III WUBP w Gdańsku na podstawie danych Wydz. I Dep. III MBP przeprowadziła likwidację organizacji młodzieżowej "Szczerb", w wyniku której aresztowano jej 3 członków, w tym Henryka Marzeckiego. Członkowie organizacji "Szczerb" w latach 1948-1949 byli członkami ZHP, zaś po reorganizacji wystąpili z harcerstwa, ponieważ nie odpowiadał im nowy kierunek ideologiczny. Organizację "Szczerb" założyli w 1950. Jej zadaniem była rekrutacja nowych członków, kolportaż ulotek skierowanych przeciwko ZSRR i Polsce Ludowej. IPN Gd 0046/77 t. 3 (112/3)
Akta paszportowe Decyzją Wydziału Paszportów KWMO w Gdańsku 25.02.1961 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych z okresem obowiązywania do 15.10.1963. Przyczyną był wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 22.03.1954 skazujący w/w za udział w organizacji "Szczerb". IPN Gd 645/32692 (EAGD 32692)