Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Zarański
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 25-06-1945
Imię ojca: Ludwk
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Zarański został zarejestrowany 17.12.1981 pod numerem TA 5887 przez Wydział V KWMO w Tarnowie. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) w okresie od 17.12.1981 do 14.09.1983, jako były członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Tarnowie, a następnie członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w tych Zakładach oraz członek Zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska. Kwestionariusz Ewidencyjny włączono 14.09.1983 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Struktura" i kontynuowano rozpracowanie. Materiały SOR krypt. "Struktura" złożono 26.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1166/II-gr. Materiały o sygn. 1166/II-gr. zniszczono w 1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Tarnowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Struktura" nr rej. TA 6397. Prowadzony od roku 1981 Kwestionariusz Ewidencyjny nr TA 5887 włączono 14.09.1983 do SOR "Struktura". Kazimierz Zarański został objęty kontrolą operacyjną jako osoba działająca w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Tarnowa. Władze podjęły próbę procesowej realizacji sprawy. W dn. 22.11.1984 skierowano sprawę do Prokuratury Wojewódzkiej w Tarnowie, która umorzyła postępowanie. Materiały SOR krypt. "Struktura" złożono 26.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1166/II-gr. Akta zniszczono w 1990 roku. Materiały o sygn. 1166/II-gr. zniszczono w 1990 roku w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE). Zarejestrowany 30.11.1984 pod numerem TA 8020 przez Wydział V WUSW w Tarnowie. Rozpracowywany przez SB jako były członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska oraz aktywny działacz w podziemnych strukturach Związku. Efektem zastosowanej przez SB inwigilacji wobec K. Zarańskiego był jego wyjazd emigracyjny w roku 1987. Materiały KE złożono 26.09.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1313/II. Akta zniszczono w 1989 roku. Materiały o sygn. 1313/II zniszczono 03.12.1989 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.