Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benon
Nazwisko: Józefiak
Miejsce urodzenia: Wąsosz
Data urodzenia: 01-06-1930
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Podróżny” prowadzonej od 14.03.1977 do 27.06.1977 pod nr 16212 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła propagowania przez Benona Józefiaka poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Bydgoszczy. Na podstawie zdobytych operacyjnie przez TW pseud. „Zieliński”, TW pseud. „Bogdan” i TW pseud. „Władek” oraz potwierdzonych przez rezydenta pseud. „Grzegorz” informacji wynikało, że ww. wypowiadał się negatywnie na temat partii i osoby I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka oraz rządu PRL z powodu trudności gospodarczych w PRL, to jest braków niektórych artykułów spożywczych i ogólnego „bałaganu w kraju”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem 23.04.1977 z rozpracowywanym rozmowy ostrzegawczej. Dalsza kontrola operacyjna ww. miała być prowadzona doraźnie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Naprawa”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5793/II. IPN By 044/1037 (5793/II).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Naprawa”, nr rej. 7726 prowadzonej przez Wydz. III/ III „A” KW MO w Bydgoszczy w okresie od 15.11.1970 do 05.02.1980. Sprawa dotyczyła operacyjnego zabezpieczenia ZNTK w Bydgoszczy. W planach na rok 1977 zakładano zwiększenie zainteresowania i zastosowanie kontroli operacyjnej na pracowników ZNTK Bydgoszcz z grupy zagrożenia na które prowadzono w przeszłości SOS z uwagi na „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Jedną z wymienionych osób był Benon Józefiak. Wg uzyskanych operacyjnie przez TW pseud. „Zieliński” i TW pseud. „Bogdan” informacji ww. wypowiadał się negatywnie na temat partii, w tym I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka oraz rządu PRL. W celu potwierdzenia owej działalności został objęty kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. „Podróżny”. Prowadzona dalej kontrola operacyjna rozpracowywanego w ramach SO krypt. "Naprawa" wykazała, że zaniechał on prowadzenia dalszej negatywnej działalności. Materiały SO "Naprawa" przekazano do archiwum pod sygn. 1285/IV. IPN By 069/1283 t. 1, 4 (1285/IV).
Meldunki operacyjne Wydz. III KW MO w Bydgoszczy za 1977 rok. Benon Józefiak figuruje w meldunku operacyjnym z 14.03.1977 jako osoba objęta kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. "Podróżny" w związku z negatywnymi wypowiedziami kierowanymi pod adresem partii i rządu. 23.04.1977 z rozpracowywanym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Meldunkiem do Dep. III MSW z 25.06.1977 poinformowano o zakończeniu SOS krypt. "Podróżny". Jednocześnie poinformowano o objęciu Benona Józefiaka dalszą kontrolą operacyjną w ramach SO krypt. "Naprawa". IPN By 077/516 t. 10 (64/24).
.