Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alojzy
Nazwisko: Legutko
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 03-12-1928
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Alojzy Legutko był rozpracowywany przez PUBP w Nowym Sączu jako żołnierz Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria". Akta złożono 07.11.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 30256/II, gdyż A. Legutko odbywał wtedy karę dożywotniego więzienia. Na podstawie amnestii zwolniony 23.07.1956 - udał się do swojego miejsca zamieszkania. W związku ze zwolnieniem A. Legutki, 09.10.1956 PUdsBP w Nowym Sączu podjął ponownie materiały i założył na niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną nr 3245/F. Następnie materiały zostały przesłane 13.10.1956 do PUdsBP w Chorzowie, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez A. Legutkę. PUdsBP/KPMO w Chorzowie kontynuował sprawę. W dniu 03.07.1959 sprawę przejęłą KPMO SB w Rybniku, która założyła na A. Legutkę Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną nr 4898. Materiały złożono 04.08.1960 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 5258/C. Przerejestrowano 28.09.1971 do nr 5258/II. Akta sprawy zostały zniszczone 06.02.1989. Pozostał mikrofilm z części materiałów. Mikrofilm o sygn. IPN Ka 0159/820/J (5258/II).
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania krypt. "Malaga" została założona na początku 1948 roku przez PUBP w Nowym Sączu. Sprawa ta dotyczyła członków i współpracowników organizacji PPAN "Żandarmeria", w tym Alojzego Legutki ps. "Barbara". Informacje pozyskiwane do tej sprawy pochodziły m.in. od informatora ps. "Wicher". W ramach SAR krypt. "Malaga" w lipcu 1948 PUBP w Nowym Sączu rozpoczął próby pozyskania w PPAN agentury w celu dotarcia do organizacji. Rozpracowanie PPAN było kontynuowane w ramach Sprawy Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima". Akta o sygn. IPN Kr 075/50 t. 1 (73/Ob).
Alojzy Legutko występuje w Sprawie Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima". Została ona założona 05.10.1948 przez Referat III PUBP w Nowym Sączu w celu zinfiltrowania i ostatecznego rozbicia organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". W ramach SAO "Zima" została przeprowadzona w lutym 1949 roku pacyfikacja wsi Barnowiec, której mieszkańcy wspierali PPAN "Żandarmerię". Przeprowadzono aresztowania członków PPAN, w tym ks. Władysława Gurgacza. Na początku lipca 1949 roku KBW odkryło i zlikwidowało główną siedzibę PPAN "Żandarmeria". W sierpniu 1949 roku funkcjonariusze UB we współpracy z czechosłowacką StB pod pozorem przerzutu żołnierzy PPAN na teren Austrii, przygotowali zasadzkę, w której 3 żołnierzy PPAN zostało zabitych, a pozostali aresztowani. Organizacja PPAN "Żandarmeria" została rozbita, jednak SAO "Zima" była kontynuowana, w celu odkrycia i aresztowania wszystkich pomocników PPAN. Sprawę zakończono i materiały złożono 01.10.1956 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 73/Ob. Akta o sygn. IPN Kr 075/50, t. 1-7 (73/Ob).
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Alojzemu Legutce i innym. Został on zatrzymany 13.07.1949 przez PUBP w Nowym Sączu w czasie akcji przeciwko Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Był żołnierzem PPAN "Żandarmeria", który brał udział w jednej akcji tej organizacji 16.09.1948 przeciwko spółdzielni w Nowym Sączu. Postanowienie o pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej zostało wydane 20.09.1949. Akt oskarżenia został sporządzony przez WUBP w Krakowie 23.09.1949. A. Legutko został oskarżony o przynależność do PPAN "Żandarmeria", udział w akcji zbrojnej oraz o posiadanie broni. Akta zostały złożone 30.09.1949 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygnaturą 3527/I. Przerejestrowane 18.09.1968 do sygn. 1167/III. Do akt włączano materiały z późniejszego okresu, w tym przede wszystkim doniesienia agenturalne dotyczące rozpracowywanych żołnierzy PPAN. Akta o sygn. IPN Kr 05/30 t. 1-3 (1167/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Alojzemu Legutce i innym. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Legutki wydała 19.07.1949 WPR w Krakowie. Osadzony 26.09.1949 w Więzieniu Karno-Śledczym w Nowym Sączu. Oskarżony o udział w akcji zbrojnej PPAN "Żandarmeria" oraz posiadanie broni. Akt oskarżenia został zatwierdzony przez WPR w Krakowie 12.10.1949. Zarzuty zostały podtrzymane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, który 22.10.1949 skazał go na dożywocie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2197 (Pr II 827/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Alojzemu Legutce ps. "Arion" i innym. Wstąpił on do PPAN w maju lub czerwcu 1948 roku, natomiast w sierpniu 1948 wstąpił do wojskowego ramienia tej organizacji, tj. do "Żandarmerii". Pełnił funkcję kucharza oraz uczestniczył w jednej akcji zbrojnej "Żandarmerii". Posiadał broń. Rozprawa główna odbyła się w dniach 21-22.10.1949 przed WSR w Krakowie, który orzekał w składzie: przewodniczący: kpt. Jan Kołodziej, ławnicy: kpr. Ryszard Czeszek oraz strz. Tadeusz Rakowski, protokolant: ppor. Stanisław Mendyka oraz prokurator wojskowy: kpt. Stanisław Węglarz. Alojzy Legutko otrzymał wyrok z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 - dożywotnie więzienie. W dniu 10.08.1953 WSR w Krakowie zastosował amnestię i zmniejszył karę do 12 lat więzienia. Na podstawie kolejnej ustawy amnestyjnej z 27.04.1956 Sąd Wojewódzki w Krakowie 22.05.1956 wydał postanowienie o obniżeniu wymiaru kary do 8 lat więzienia. Zwolniony warunkowo z więzienia 23.07.1956 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 110/3661 t. 1-3 (Sr 929/49).
Księga Główna więźniów karnych Centralnego Więzienia Karnego w Rawiczu za rok 1950. Alojzy Legutko 26.03.1950 przybył do CWK w Rawiczu z więzienia w Krakowie. Akta o sygn. IPN Po 3/37.
Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia Karnego w Rawiczu za rok 1951. Alojzy Legutko został przeniesiony 03.12.1953 z CWK w Rawiczu do Więzienia Karnego we Wronkach. Akta o sygn. IPN Po 3/38.
Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia Karnego we Wronkach za lata 1952-1953. Alojzy Legutko przybył do więzienia we Wronkach 04.12.1953. Przeniesiony 06.05.1955 do Więzienia Karno-Śledczego w Raciborzu, skąd został warunkowo zwolniony 23.07.1956 roku. Centralne Więzienie Karne we Wronkach zostało przekształcone w Więzienie Karne 15.08.1953 roku. Tytuł Księgi Głównej nie uwzględnia tej zmiany, jednak A. Legutko przybył już do WK, nie do CWK. Informacja o warunkowym zwolnieniu z Raciborza nie znajduje się w Księdze Głównej - stosowny dokument znajduje się w aktach sądowych o sygn. IPN Kr 110/3661. Akta o sygn. IPN Po 3/64.
Charakterystyka opracowana przez Wydział "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji "Polska Podziemna Armia Niepodległościowa" (PPAN) "Żandarmeria" pod dowództwem Stanisława Pióro ps. "Emir", działające w latach 1947-1949 na terenie Nowego Sącza, Krakowa, Rymanowa, Haczowa, w d. woj. rzeszowskim. Alojzy Legutko ps. "Barbara", "Arion" występuje w materiałach jako żołnierz PPAN "Żandarmeria" w okresie od września 1948 do 13.07.1949. W organizacji pełnił funkcję piekarza i kucharza. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).