Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Helena
Nazwisko: Szankowska
Nazwisko rodowe: Jasińska
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 16-02-1908
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Jan
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w 1950 roku w sprawie o przynależność do "nielegalnej org.[anizacji] WiN", w tym przeciwko Janinie Szankowskiej. Sprawę zakończono sporządzeniem dnia 28.04.1950 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/3124 (6792/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Janiny Szankowskiej do "nielegalnej organizacji". W dniu 24.05.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. została oskarżona o to, że "w okresie od kwietnia 1946 r. do 8 marca 1950 r. t.j. do chwili aresztowania na terenie Świdnicy była członkinią nielegalnej organizacji >WiN< (Wolność i Niezawisłość) zmierzającej do obalenia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu i zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego przy czym działalność jej przejawiała się w tym, że w maju 1946 r. złożyła przysięgę na wierność niepodległej organizacji >WiN<, utrzymywała ścisłe kontakty z członkami tejże organizacji (...), pełniła funkcję kierowniczki W.S.K. (Wojskowa Służba Kobieca) tejże organizacji, oraz rozpowszechniała nielegalne gazetki organizacyjne p.t. >Ojczyzna i Krucjata<". IPN Wr 155/172 (Pr II 175/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.06.1950 Janina Szankowska została uznana winną tego, że od kwietnia do czerwca 1946 w Świdnicy "będąc członkiem nielegalnej organizacji WiN usiłowała przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu Polskiego oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego", i skazana na 5 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadkiem całego mienia. Równocześnie, na zasadzie ustawy o amnestii z 22.02.1947, karę darowano w całości. IPN Wr 21/4045 (Sr 416/50).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1973-1980. Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Janina Szankowska występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5).