Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Zasada
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-09-1919
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dot. osób podejrzewanych o przynależność do nielegalnej organizacji działającej na terenie Kamiennej Góry, mającej na celu walkę z ustrojem socjalistycznym i dokonywanie napadów terrorystyczno-rabunkowych, w tym Władysława Zasady. Ww. został aresztowany 29.03.1952 przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu. Sprawę przekazano do pionu śledczego, celem dalszego prowadzenia. IPN Wr 024/173, t. 1 i 3 (456/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Ref. Śledczy PUBP w Kamiennej Górze w roku 1952 przeciwko m.in. Władysławowi Zasadzie w sprawie "nielegalnej organizacji, która miała na celu walkę z obecnym ustrojem demokratycznym". Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/5321 (15993/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Kamiennej Górze dot. przynależności m.in. Władysława Zasady do "nielegalnej organizacji". W dniu 26.04.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Kamiennej Górze i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Władysław Zasada został oskarżony o to, że "w okresie od jesieni 1950 do (...) 29.03.1952 na terenie Kamiennej Góry usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem nielegalnej organizacji o nieustalonej nazwie, pełnił funkcję >przysięgłego< tej organizacji i brał udział w zebraniach, na których omawiano sprawy organizacyjne", oraz usiłował dokonać zamachu na funkcjonariusza MO. IPN Wr 155/576 (Pr II 199/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 28.07.1952 Władysław Zasada został uznany winnym tego, że "w okresie od jesieni 1950 r. do dnia 5 marca 1951 r. na terenie Kamiennej Góry woj. Wrocław, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem nielegalnej kontrrewolucyjnej organizacji w której pełnił funkcję przysięgłego" oraz "w miesiącu styczniu 1951 r. (...) wspólnie z członkami kontrrewolucyjnej organizacji (...) wszedł w porozumienie celem dokonania gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO", i skazany na karę łączną 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary ww. zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 29.03.1952. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego dnia 13.04.1955 zmieniło kwalifikację prawną czynów Władysława Zasady i złagodziło orzeczoną karę do 5 lat więzienia, utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia, którą to na mocy amnestii złagodziło do 3 lat i 4 miesięcy więzienia z ww. karami dodatkowymi. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Ośrodkach Pracy Więźniów w Wilkowie i Jelczu oraz Więzieniu w Płocku, skąd został zwolniony 29.07.1955. Dnia 08.04.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Władysława Zasady z dnia 28.07.1952. IPN Wr 21/5083 (Sr 433/52), IPN Wr 400/855.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad odbywającym karę Władysławem Zasadą. IPN Wr 33/51 (800/39/57, Wn. 551/55, W-472/52).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1976. Charakterystyka "nielegalnej organizacji bez nazwy i struktury organizacyjnej, działającej w okresie od listopada 1950 r. do lutego 1952 r. na terenie Kamiennej Góry". Władysław Zasada występuje w materiałach jako jej członek. IPN Wr 049/153 (F-156).
.