Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Andrzej
Nazwisko: Garczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-06-1920
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Garczyński był autorem dwutomowego maszynopisu rozprawy filozoficznej o „wrogiej treści”, zatytułowanej „Koziołek i inne szkice” dotyczącej kwestii społeczno-ustrojowych. Maszynopis przejęto operacyjnie z Ośrodka Informacyjnego USIS Ambasady USA w Warszawie. Swoją pracę Stefan Garczyński miał rozkolportować wśród części inteligencji warszawskiej oraz planował przesłać do rodziny zamieszkałej za granicą w celu ewentualnej publikacji. Po zatrzymaniu w dniu 29.11.1951 r. był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UBP m.st. Warszawy. W wyniku przeszukania jego mieszkania ujawniono inne prace „wrogie naukom marksizmu-leninizmu”. IPN BU 01178/1061 (2609/2, 8709/II, 8709/b).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przeciwko Stefanowi Garczyńskiemu dotyczącego pisania i rozpowszechniania przez wymienionego „prac autorskich wrogich naukom marksizmu-leninizmu i ustrojowi demokracji ludowej oraz ZSRR”, w których usiłował „zohydzić partię i rządy robotniczo- chłopskie i pobudzić społeczeństwo do czynnej walki (…)”. Dwa tomy swojej książki „Koziołek i inne szkice” przekazał przez pracownicę konsulatu USA do Anglii w celu ewentualnej publikacji. Na mocy postanowienia z dnia 27.11.1951 został zatrzymany, a w jego mieszkaniu zarządzono rewizję, w wyniku której ujawniono także szereg innych publikacji. Po zatrzymaniu poddany wielokrotnym przesłuchaniom. W toku sprawy zatrzymano także inne osoby, którym Stefan Garczyński udostępniał swoje publikacje. W dniu 28.04.1952 skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi Garczyńskiemu, którego oskarżono o to, że "w okresie od 1945 do 1951 w Warszawie, w celu rozpowszechnienia napisał książkę skierowaną przeciwko ideologii marksistowskiej (…) i książkę tę rozpowszechniał wśród swoich znajomych”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z dnia 13.07.1952 Stefan Garczyński został skazany na karę 4 lat więzienia. IPN BU 0235/962 (994/II).
.