Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Urszula
Nazwisko: Czarnecka
Nazwisko rodowe: Moszczyńska
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 19-07-1964
Imię ojca: Leon
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kokos” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 14.05.1982 pod numerem KA-49627 i prowadzona była przez Wydział V-1 KWMO/WUSW Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji z której wynikało, że na terenie Katowic po ogłoszeniu stanu wojennego podjęła działalność „nielegalna” organizacja młodzieżowa zajmująca się drukiem i kolportażem „wrogich” ulotek. Celem sprawdzenia było „ustalenie struktury organizacyjnej, składu osobowego, systemu łączności oraz punktów kontaktowych”, a także powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność” i „KPN”. W dniu 25.08.1982 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). W wyniku badań operacyjnych potwierdzono istnienie organizacji młodzieżowej pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”, skupiającą młodzież szkół średnich, której celem było „odzyskanie swobód demokratycznych i wolności osobistej Polaków”. Maria Moszczyńska, która brała udział w rozpowszechnianiu pism zawierających „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój lub rozruchy", została zarejestrowana do SOR „Kokos” 20.09.1982 pod numerem KA-50923. Rozpracowanie zakończono 14.01.1985 w związku z likwidacją organizacji. W dn. 13.02.1985 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41236/II. IPN Ka 048/1504 t. 1-3 (41236/II).
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo RSD-51/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-283/82), dotyczyło działającej na terenie Katowic „nielegalnej” organizacji pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu” i zostało wszczęte 30.08.1982 na podstawie materiałów wyłączonych ze sprawy sygn. akt Pg.Śl-II-280/82 (Wydział Śledczy RSD-48/82). W związku z prowadzonym śledztwem ww. została przesłuchana (w dn. 02.09.1982 przeszukano miejsce zamieszkania) i w dn. 09.09.1982 oskarżona o to, że w okresie od maja do czerwca 1982 w Katowicach uczestniczyła w związku „Młodzieżowy Ruch Oporu” przewożąc i przenosząc w celu rozpowszechnienia wydane drukiem pisma zawierające „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” tj. popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu o stanie wojennym. Postępowanie zakończono 21.10.1982 aktem oskarżenia, który objął 8 osób. W toku śledztwa przesłuchano 11 osób (2 aresztowano), dokonano 13 przeszukań i 2 oględzin. W dn. 04.11.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9265/III. IPN Ka 029/659 (9265/III), IPN Ka 064/143 (209/Śl), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
Akta sądowe. W dniu 08.12.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach (sygn. akt SgW 359/82), uznał Marię Moszczyńską za winną tego, że w okresie od maja do czerwca 1982 brała udział w związku „Młodzieżowy Ruch Oporu” w ten sposób, że podjęła się funkcji łączniczki i przenosiła w celu rozpowszechniania, wydane drukiem przez członków związku pisma i wydawnictwa tj. przestępstwa z art. 276 § 1 kk i za to oddał pod dozór kuratora sądowego. W dniu 16.02.1983 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa (sygn. akt RW 1290/82), uchylił w całości wyrok WSG z 08.12.1982 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu jako właściwemu do jej rozpatrzenia. W dniu 01.04.1983 tenże sąd (sygn. akt SoW 81/83) uznał ww. za winną popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1 kk i za to oddał pod dozór kuratora sądowego. IPN Wr 101/1184, IPN Wr 101/1185 cz. 1-2 (SoW 81/83).
Akta sądowe. W aktach znajduje się informacja, w dn. 20.12.1994 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa (sygn. akt WRN 252/94) z powodu Rewizji Nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego od wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 01.04.1983 (sygn. akt SoW 81/83) zaskarżony wyrok zmienił przez uniewinnienie ww. od popełnienia przypisywanych jej przestępstw. IPN Wr 101/1185 cz. 2 (SoW 81/83).
.