Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard
Nazwisko: Madej
Miejsce urodzenia: Żabno
Data urodzenia: 06-11-1891
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-grupowa krypt. "Podżegacze" zarejestrowana 02.10.1957 pod nr 13 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Tarnobrzegu na grupę osób reprezentujących "prawicowy kierunek w ZSL". Grupa składała się z byłych członków BCh i PSL nastawionych krytycznie do PZPR. Liderem, pełniącym rolę "głównego ideologa tej grupy" był dr Leonard Madej, adwokat, w czasie okupacji hitlerowskiej delegat rządu londyńskiego na powiat tarnobrzeski i organizator tzw. "trójek politycznych" SL oraz oddziałów BCh, a następnie starosta tarnobrzeski w latach 1944-1945, dwukrotnie (w 1945 i 1947) aresztowany. Działalność rozpracowywanych osłabła po roku 1958 i ograniczała się do prowadzenia "wrogiej propagandy" wśród "zaufanych osób". Sprawę 04.06.1959 przekształcono w Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną (SOO) o nr 2659, którą kilkukrotnie przerejestrowywano, ostatecznie 20.10.1962 do nr 1718. Sprawę zamknięto i 18.03.1966 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3686, a 10.10.1972 przerejestrowano na sygn. 14388/II. IPN Rz 070/176 t. 1-2 (14388/II). Akta o sygn. IPN BU 0364/378 są kopią materiałów sprawy agenturalno-grupowej "Podżegacze" nr 13 (sygn. wytwórcy 4341/K).
Informacje dot. adwokata dra Leonarda Madeja znajdują się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Paragraf" nr rejestracyjny 5670 prowadzonej przez Wydział III KMO m.st. Warszawa. Materiały dot. Warszawskiej Rady Adwokackiej, a tom 16 akt IPN BU 0999/34 obejmuje okres od 08.12.1962 do 31.01.1970. W aktach znajduje się streszczenie sprawy o krypt. "Podżegacze", której jednym z figurantów był Leonard Madej. Materiały te zostały przekazane w 1964 roku do KMO m.st. Warszawa w związku z tym, że ww. miał zamieszkać w jednej z podwarszawskich miejscowości. Chciał tam "starać się o rentę jako działacz ludowy", a także przygotować i wydać swoje wspomnienia, czego nie mógł zrobić w Tarnobrzegu, gdyż był tam znany "jako rewizjonista i zwolennik polityki Mikołajczyka". IPN BU 0999/34 t. 16 (77/III OB).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przeciwko Leonardowi Madejowi przez NKWD "Śmiersz" I Frontu Ukraińskiego, a następnie Departament I Wydział VIII Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego od 05.01.1945 do 03.10.1945. Ww. został zatrzymany 05.01.1945 w wraz z lokalnym kierownictwem AK pod zarzutem "przynależności do AK" jako były delegat rządu londyńskiego na powiat tarnobrzeski. Ww. twierdził, że nie należał do AK natomiast funkcję delegata rządu londyńskiego pełnił z ramienia Stronnictwa Ludowego "do chwili wkroczenia Armii Czerwonej" po czym został wybrany na stanowisko starosty powiatu tarnobrzeskiego. 03.10.1945 został zwolniony na mocy amnestii. Materiały złożono do archiwum MBP 03.11.1945 pod sygn. 480. 21.09.1977 akta sfilmowano pod sygn. 531/3. IPN BU 01236/247 (531/3). Materiały o sygn. 480/III zostały zniszczone w roku 1985. Zachował się mikrofilm.
Spis aresztowanych Polaków znajdujących się w specjalnym obozie nr 2 NKWD pozostających do dyspozycji WUBP w Poznaniu. Materiały opracowane przez KW MO w Poznaniu. Wśród przetrzymywanych znajdował się Leonard Madej zatrzymany przez oddziały NKWD "Smiersz" I Frontu Ukraińskiego jako "aktywny członek AK i BCh". IPN Po 04/3122 (14336/III).
Akta operacyjne prowadzone przez Referat s. Bezpieczeństwa KP MO w Tarnobrzegu od 31.03.1947 do 11.10.1968. Akt dot. sprawy zastrzelenia kierownika PUBP w Tarnobrzegu, który w grudniu 1944 miał zostać zabity w wyniku akcji likwidacyjnej lub zamordowany przez kogoś z swojego bliskiego otoczenia. W materiałach znajdują się dokumenty z lat poprzednich, pojawiają się także informacje dot. dra Leonarda Madeja. Ww. w listopadzie 1939 został aresztowany przez Niemców. Wypuszczony na wolność ukrywał się będąc inicjatorem tworzenia struktur BCh m.in. oddziału dywersyjnego. Po scaleniu AK i BCh pełnił funkcję delegata rządu londyńskiego na powiat tarnobrzeski (wydawał m.in. wyroki śmierci). Po wycofaniu się oddziałów niemieckich jako starosta tarnobrzeski tworzył lokalną administrację wprowadzając do niej członków BCh i AK. IPN Rz 042/1214 (3694/II).
Akta prokuratorskie przeciwko Leonardowi Madejowi prowadzone przez Wojskową Prokuraturę w Rzeszowie w roku 1947 (Pr.3012/47). W materiałach znajduje się jedynie odpowiedź WPR w Rzeszowie z 02.02.1951 na prośbę WUBP w Rzeszowie z tego samego dnia o udostępnienie akt ww. Z dokumentu wynika, że wnioskowane materiały zaginęły w latach 1947-1948. IPN Rz 108/3146 (Pr.3012/47).
Informacje dot. ww. znajdują się Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 i w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Leonard Madej został aresztowany na mocy nakazu zatrzymania z 07.11.1947 przez WUBP w Rzeszowie pod zarzutem prowadzenia "działalności antypaństwowej". Sprawę skierowano do Wydziału V WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Leonard Madej figuruje: w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, w Księdze prowadzonej w okresie 20.06.1947-27.02.1948, w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948, w Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947. Sprawę przeciwko Leonardowi Madejowi umorzono i 02.02.1948 ww. zwolniono. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/68.