Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Tarwacki
Miejsce urodzenia: Kozarzewo
Data urodzenia: 22-10-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Roman Tarwacki był objęty Sprawą Operacyjnej Obserwacji krypt. „Obojętny” zarejestrowaną 25.09.1962 pod nr 383 w KWMO w Warszawie przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w w Makowie Mazowieckim. Odnotowanym w dzienniku archiwalnym powodem założenia sprawy było „utrzymywanie kontaktów z org[anizacją] N[arodowego] Z[jednoczenia] W[ojskowego]” w Sieluniu i Różanie. Prawdopodobnie był w zainteresowaniu operacyjnym organów bezpieczeństwa od dłuższego czasu, bo proboszczem w Sieluniu w pow. makowskim był w latach 1950–1963. Prowadzenie sprawy zakończono 1.04.1963. Materiały złożono 18.04.1963 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63371/II, a następnie przekazano 29.09.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce, gdzie otrzymały sygn. 80/II. Akta złożone z 3 tomów zostały zniszczone 15.09.1988 (protokół brakowania nr 1/88). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jako ksiądz katolicki i proboszcz w Sypniewie objęty inwigilacją od 28.11.1963 w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) zarejestrowanej w Biurze „C” MSW przez Referat ds. SB KPMO w Makowie Mazowieckim pod nr. 15891. W czerwcu 1975 prowadzenie sprawy przejął Wydz. IV KWMO w Ostrołęce. Inwigilacja zakończona 19.07.1976 z powodu śmierci ks. Tarwackiego. Materiały TEOK złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce pod sygn. 23/II zostały zniszczone 15.09.1989 (protokół brakowania nr 1/88, poz. 1). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.