Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Ujma
Miejsce urodzenia: Świętochłowice
Data urodzenia: 30-10-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Roman Ujma, jeden z inicjatorów i organizatorów NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Barbara-Chorzów”, został internowany 03.06.1982 na wniosek Wydziału V-2 KWMO Katowice, ponieważ „nie zaniechał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”. Zwolniony na mocy decyzji nr 1599/82 z 21.08.1982. W dniu 05.04.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 40042/II. IPN Ka 043/945 (40042/II).
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 497/V-2 z 03.06.1982 z uwagi na fakt, iż „po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej”. W dniu 07.06.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. Od dnia 14.07.1982 przebywał na przepustce (decyzja o uchyleniu internowania nr 136/82 oraz 168/82). Materiały zgromadzone w związku z internowaniem ww. zostały 03.08.1982 przekazane do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie, a następnie 16.08.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 21.08.1982 na mocy decyzji nr 1599/82 o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 41/374 to karta depozytowa ww. IPN Rz 57/341 (5/82), IPN Ka 41/374 (4/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Kolporter” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 20.04.1983 pod nr. KA 52741 i była prowadzona przez Sekcję V KMMO/MUSW Chorzów. Sprawę założono na podstawie informacji dotyczącej ujawnienia w dn. 08.04.1983 na „podszybiu poziomu 630m.” w KWK „Barbara-Chorzów” w Chorzowie „większej ilości materiałów propagandowych o negatywnej treści politycznej”. W dniu 06.05.1983 SOS została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Kolporter”. Celem rozpracowania było ustalenie autorów i miejsca produkcji „wrogich ulotek” oraz rozpoznanie osób biorących udział w kolportażu. Roman Ujma, który po zwolnieniu z internowania ponownie podjął „wrogą działalność w nielegalnej strukturze Solidarności” i zaangażował się m.in. w rozprowadzanie ulotek „Nasza Solidarność”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Kolporter” 06.05.1985 pod nr. KA 52968. W związku z prowadzoną sprawą objęty kontrolą osobowych źródeł informacji (OZI), a w celu ograniczenia kontaktów z współpracownikami ww. z inspiracji SB przeniesiono na inne stanowisko. Z ww. przeprowadzano również rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 13.11.1986 został „uprzedzony o konsekwencjach prawnych stosowanych wobec osób naruszających przepisy kodeksu karnego”. SOR zakończono 08.07.1988 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 29.07.1988 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42877/II, a 09.09.1988 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 42877/2). IPN Ka 048/474 (42877/II), IPN Ka 0169/682 j. 1-4 (42877/2) mikrofilm.