Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Jurkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-04-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Matylda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zdzisław Jurkowski został zarejestrowany w dniu 09.10.1981 pod nr rej. KR 25089 do SOR "Intruzi" KR 25069. Kontrolowany operacyjnie przez Wydział III-1 SB w ramach rozpracowania przez SB grupy działaczy krakowskiego środowiska NZS w latach 1981-1989. Sprawę zakończono i materiały SOR 'Intruzi" złożono 08.09.1989 pod sygn. 17509/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 17509/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Jurkowski występuje w aktach zachowanych na mikrofilmie, wydzielonych z SOR "Intruzi". Rozpracowanie środowiska działaczy NZS w Krakowie. materiały wydzielone z SOR "Intruzi" zakończono i złożono 11.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16757/II. Akta zniszczono, zachował się mikrofilm 16757/2. IPN Kr 0101/221 (16757/2) mkf.
Akta administracyjne Z. Jurkowski przechodzi w aktach Wydziału III-1 KWMO/WUSW w Krakowie. Materiały zawierają oceny i opracowania analityczne, plany pracy, przebieg rozpracowania poszczególnych osób i grup opozycyjnych. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu Zdzisława Jurkowskiego w okresie 05.01.1982 do 02.07.1982. IPN Rz 52/459
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Grzegorz" znajdują się doniesienia dot. m. in. Zdzisława Jurkowskiego. IPN Kr 009/10039, t. 2 (44387/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Wojtek" znajdują się doniesienia dot. m. in. Zdzisława Jurkowskiego. IPN Kr 009/10099, t. 2-3 ( 44509/I)
Akta paszportowe Akta paszportowe Zdzisława Jurkowskiego. Podania o wyjazd emigracyjny z 1982 r. w okresie internowania. Zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w związku z kontynuacją działalności opozycyjnej: nr Z-9033/85 na okres 01.02.1985-01.02.1987, nr Z0-0787/87 na okres 01.06.1987-01.06.1989. Zastrzeżenie anulowano w dn. 10.07.1989. IPN BU 1004/19635 (EAGW 19635)
.