Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Czyż
Miejsce urodzenia: Brześć n. Bugiem
Data urodzenia: 05-10-1930
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Wytypowany na kandydata na tajnego współpracownika z nieznanych powodów. Z próby pozyskania zrezygnowano z powodu „niechęci do współpracy”. Materiały sprawy złożone w Wydz. „C” KWMO w Olsztynie pod nr. 16263/I-k zostały zniszczone w 1988 r. (protokół brakowania nr 34/88). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany od 13.12.1981 do 15.05.1982 na wniosek Wydz. IV KWMO w Olsztynie jako zastępca przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Olsztynie. Internowanie uzasadnione zostało zagrożeniem dla „bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” oraz negatywnym stosunkiem „do ustroju i organów władzy PRL” (określony jako „zwolennik zmiany ustroju w Polsce”). Osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie. IPN Bi 71/223, IPN Po 161/1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty inwigilacją jako były działacz NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Materiały sprawy złożone w Wydz. „C” WUSW w Olsztynie pod nr. 12833/II, a potem sfilmowane pod nr 12833/2 zostały zniszczone, akta w 1989 r. (protokół brakowania nr 35/89), mikrofilm w styczniu 1990 r. (protokół brakowania nr 37/90). Materiały zniszczone - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę od 5.11.1981 do 28.10.1983 na wniosek Wydz. IV KWMO w Olsztynie. IPN Bi 132/953/7 (EAOL 48637)
.