Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Fajkowski
Miejsce urodzenia: Szczuczyn, pow. Grajewo
Data urodzenia: 04-07-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne PUBP Grajewo z roku 1947 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż dnia 21.04.1947 Józef Fajkowski ujawnił się przed tzw. Komisją Amnestyjną w Wąsoszu przy PUBP w Grajewie. Odnotowano, iż ww. od roku 1944 do 1946 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), a następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Posiadał pseudonim „Krakus”. AP Białystok, sygn. 1427/16, ankieta osoby ujawnionej (DU 10193).
W latach 1964-1965 Józef Fajkowski, zam. w Bartoszycach, podlegał operacyjnej kontroli SB z Wydz. III KW MO w Olsztynie jako były żołnierz "nielegalnej organizacji" NSZ i NZW. W zebranych materiałach znajduje się m.in. dotyczące go: ankieta personalna, korespondencja i opinie - zbierane m.in. w związku z pełnieniem przez J. Fajkowskiego kilku kierowniczych funkcji na terenie woj. olsztyńskiego. A także z tym, że we wrześniu 1964 był "preferowany" przez Wojewódzki Komitet ZSL na stanowisko z-cy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie. Wówczas, na zlecenie I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie, przeprowadzono poufne ustalenia dot. przeszłości J. Fajkowskiego i wyjaśniano kwestie jego dawnej przynależności do NSZ-NZW. W roku 1980 powyższe materiały złożono w Archiwum KW MO w Olsztynie pod numerem 5809/II, a w roku 1986 "komisyjnie zniszczono". Pozostał ich mikrofilm o sygn. 1024/2. IPN Bi 0089/1019 (1024/2) mikrofilm, zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Opracowanie Wydz. „C” KW MO w Olsztynie z lat 1973-1982 pn. "Charakterystyka nr 158" dot. Komendy Okręgowej Narodowych Sił Zbrojnych, której dowódcą był Melchior Nestorowicz ps. "Kalina" (komendant Okręgu), działające od kwietnia do lipca 1945 na terenie Łomży i Ostrołęki. To opracowanie zawiera następujące rodzaje dokumentów: charakterystykę ww. organizacji, kwestionariusze osobowe, "karty na czyn przestępczy", notatkę informacyjną. Materiały te zostały opracowane potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0182/146 t. 1 (Charakterystyka Nr 158, p. 321), IPN Bi 065/5 t. 2 (776/IV).
Józef Fajkowski figuruje w opracowaniu Wydz. „C” KW MO Białystok z roku 1978 pn. "Charakterystyka nr 53" dot. nielegalnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) krypt. "XIII-/10" działającej na terenie pow. grajewskiego. W kwestionariuszu osobowym z dnia 25.04.1978 "na członka nielegalnej organizacji pn. Narodowe Siły Zbrojne" podano, że J. Fajkowski „od lutego do listopada 1945 na terenie pow. Grajewo był członkiem I Kompanii nielegalnej organizacji NSZ. Następnie był członkiem nielegalnej organizacji NZW”. IPN Bi 019/83/3 (2/34).
Józef Fajkowski figuruje w opracowaniu Wydz. „C” KW MO w Białymstoku z roku 1978 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 40" dot. członków organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Komenda Powiatu Grajewo krypt. "Orkan", działającej w okresie listopad 1945-kwiecień 1947 na obszarze powiatu Grajewo (woj. białostockie), W opracowaniu znajdują się kwestionariusze osobowe dot. nazwisk na litery A-J. Materiały zostały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/80 t. 2 (2/33).
Kwestionariusz osobowy sporządzony w Wydz. „C” KW MO w Olsztynie w latach 1982-1983 dot. Józefa Fajkowskiego - "członek nielegalnej organizacji” Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) - Okręg XIII krypt. „Kalina”, a następnie żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w oddziale Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) Komendy Powiatu Grajewo kryptonim "Orkan". IPN Bi 065/5/2/CD/1 (776/IV), IPN Bi 065/7/2 (778/IV).