Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 11-12-2018 16:56

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Fajkowski
Miejsce urodzenia: Szczuczyn, pow. Grajewo
Data urodzenia: 04-07-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Józef Fajkowski 21.04.1947 ujawnił się przed Komisją Amnestyjną w Wąsoszu przy PUBP w Grajewie. Od 1944 do 1946 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Posiadał pseudonim „Krakus”. AP Białystok, sygn. 1427/16, ankieta osoby ujawnionej (DU 10193) Józef Fajkowski 21.04.1947 ujawnił się przed Komisją Amnestyjną w Wąsoszu przy PUBP w Grajewie. Od 1944 do 1946 był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Posiadał pseudonim „Krakus”.
Materiały operacyjne W l. 1964-1965 J. Fajkowski był w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO Olsztyn jako członek nielegalnej organizacji NSZ i NZW. W materiałach znajduje się ankieta personalna, korespondencja i opinie dot. ww. zbierane m.in. w związku z pełnieniem przez J. Fajkowskiego wielu kierowniczych funkcji na terenie woj. olsztyńskiego. We wrześniu 1964 preferowany przez Wojewódzki Komitet ZSL na stanowisko z-cy przew. Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie. Wówczas na zlecenie I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie przeprowadzono w sposób poufny ustalenia dot. przeszłości J. Fajkowskiego i wyjaśniano kwestie jego przynależności do NSZ-NZW. Materiały złożono w Archiwum KWMO Olsztyn pod nr 5809/II a następnie zniszczono, pozostał mikrofilm o sygn. 1024/2. IPN Bi 0089/1019 (1024/2), zapisy kartoteczno-ewidencyjne W l. 1964-1965 J. Fajkowski był w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO Olsztyn jako członek nielegalnej organizacji NSZ i NZW. W materiałach znajduje się ankieta personalna, korespondencja i opinie dot. ww. zbierane m.in. w związku z pełnieniem przez J. Fajkowskiego wielu kierowniczych funkcji na terenie woj. olsztyńskiego. We wrześniu 1964 preferowany przez Wojewódzki Komitet ZSL na stanowisko z-cy przew. Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Olsztynie. Wówczas na zlecenie I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie przeprowadzono w sposób poufny ustalenia dot. przeszłości J. Fajkowskiego i wyjaśniano kwestie jego przynależności do NSZ-NZW. Materiały złożono w Archiwum KWMO Olsztyn pod nr 5809/II a następnie zniszczono, pozostał mikrofilm o sygn. 1024/2.
Charakterystyka Materiały archiwalne stanowią Kwestionariusze osobowe na członków i pomocników organizacji NZW krypt. „Orkan”. Kwestionariusz osobowy dot. J. Fajkowskiego ps. „Krakus” zawiera informacje odnośnie działalności ww., od 1944 szeregowego członka NSZ na terenie pow. grajewskiego oraz jego ujawnieniu się dn. 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w Wąsoszu. IPN Bi 019/80/2 (2/33) Materiały archiwalne stanowią Kwestionariusze osobowe na członków i pomocników organizacji NZW krypt. „Orkan”. Kwestionariusz osobowy dot. J. Fajkowskiego ps. „Krakus” zawiera informacje odnośnie działalności ww., od 1944 szeregowego członka NSZ na terenie pow. grajewskiego oraz jego ujawnieniu się dn. 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w Wąsoszu.
Charakterystyka Charakterystyka nr 53 nielegalnej organizacji NSZ krypt. "XIII-/10" działającej na terenie pow. grajewskiego. W kwestionariuszu osobowym z 25.04.1978 na członka nielegalnej organizacji p.n. Narodowe Siły Zbrojne podano, że J. Fajkowski „od lutego do listopada 1945 na terenie pow. Grajewo był członkiem I Kompanii nielegalnej organizacji NSZ. Następnie był członkiem niel. organiz. NZW”. IPN Bi 019/83/3 (2/34) Charakterystyka nr 53 nielegalnej organizacji NSZ krypt. "XIII-/10" działającej na terenie pow. grajewskiego. W kwestionariuszu osobowym z 25.04.1978 na członka nielegalnej organizacji p.n. Narodowe Siły Zbrojne podano, że J. Fajkowski „od lutego do listopada 1945 na terenie pow. Grajewo był członkiem I Kompanii nielegalnej organizacji NSZ. Następnie był członkiem niel. organiz. NZW”.
Charakterystyka W materiałach zachowały się kwestionariusze osobowe dot. J. Fajkowskiego. Według treści dokumentacji członka „nielegalnej organizacji” p.n. Okręg XIII NSZ „Kaliny” a następnie NZW w oddziale PAS [Pogotowie Akcji Specjalnej] Komendy Powiatu Grajewo kryptonim "Orkan". IPN Bi 065/5/2/CD/1 (776/IV), IPN Bi 065/7/2 (778/IV) W materiałach zachowały się kwestionariusze osobowe dot. J. Fajkowskiego. Według treści dokumentacji członka „nielegalnej organizacji” p.n. Okręg XIII NSZ „Kaliny” a następnie NZW w oddziale PAS [Pogotowie Akcji Specjalnej] Komendy Powiatu Grajewo kryptonim "Orkan".