Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Aleksander
Nazwisko: Makowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 08-09-1941
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy w ramach KE krypt. "Lis" od 10.04.1968. Kontrolę zakończono 31.03.1970. Materiały złożono do archiwum pod nr 3593/II, następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 93 z dnia 16.09.1989. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna W 1968 poddany obserwacji przez Wydz. "B" KWMO w Bydgoszczy jako figurant pseudonim "Julek". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Turysta" założonego przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz 19.12.1985 pod nr 25453. Materiały zniszczono 30.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie W materiałach znajdują się akta sprawy o wykroczenie RSoW 2/86 popełnionego przez ww. Zatrzymany 21.11.1986 ze względu na przewożenie wydawnictw bezdebitowych. Sprawę skierowano z wnioskiem o ukaranie do Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Bydgoszczy, które 17.12.1986 ukarało ww. karą grzywny oraz ogłoszeniem orzeczenia o ukaraniu w miejscowej prasie na koszt ukaranego. 17.02.1987 Kolegium II instancji podtrzymało zaskarżone orzeczenie. IPN By 077/625