Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Ofman
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 11-05-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Blandyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Ofman, w roku 1980 i 1981 działacz NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski, od lipca 1981 przewodniczący delegatury NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski w Starachowicach, figuruje w aktach i zapisach ewidencyjno-kartotecznych SB z KW MO w Kielcach i MSW z lat 1980-1982. Zapisano w nich m.in., iż ww. działacz w latach 1980-1982 (od dn. 15.11.1980) był rozpracowywany przez Wydz. V KW MO Kielce w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim "Unia" (nr Ki-19033) jako przewodniczący Delegatury NSZZ "Solidarność" w Starachowicach "wrogo ustosunkowany do władz i ustroju PRL". Rozpracowanie ww. "zakończono dn. 14.12.82 w związku z uchwaleniem przez Sejm 8.10.82 ustawy o rozwiązaniu dotychczasowych związków zawodowych". Sprawę tej inwigilacji Tomasza Ofmana dnia 5.01.1983 zdjęto z ewidencji, jej akta przekazano do archiwum pionu "C" KW MO w Kielcach, gdzie otrzymały sygn. 11730/II. Materiałów sygn. 11730/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tomasz Ofman występuje w aktach KW MO w Kielcach z grudnia 1981 i z roku 1982 jako osoba internowana w ramach akcji o kryptonimie "Jodła". Zapisano także, iż Tomasz Ofman - w latach 1980-1981 członek zarządu NSZZ "Solidarność" Region Świętokrzyski - "był internowany przez Wydz. V KW MO w Kielcach" w okresie "od 16 XII 81 do 20 I 82". Powodem internowania była m.in. jego "wroga działalność propagandowa". Internowanie ww. działacza uchylono w dniu 20 stycznia 1982 na mocy postanowienia komendanta KW MO w Kielcach. W tym postanowieniu zapisano, iż "ustały przyczyny uzasadniające internowanie" Tomasza Ofmana. IPN Ki 07/225 (IV/2346/228), IPN Ki 028/226/D (2346/228/IV) mikrofilm.
Tomasz Ofman występuje w aktach penitencjarnych i zapisach Aresztu Śledczego w Kielcach z grudnia 1981 i ze stycznia 1982 jako osoba internowana. IPN Ki 45/329 (11/I/81).
Tomasz Ofman, w latach 1981-1982 pracownik MPK w Starachowicach i etatowy działacz NSZZ "Solidarność" (od 6 lipca 1981), figuruje w aktach personalnych-pracowniczych z roku 1981. Akta te zostały przejęte przez SB z KW MO w Kielcach po dniu 13-tym grudnia 1981. IPN Ki 08/220 (773/II).