Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jarosław Franciszek
Nazwisko: Schumacher
Miejsce urodzenia: Czersk
Data urodzenia: 03-07-1959
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Chojnice (powiat chojnicki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów WUSW w Bydgoszczy/RUSW w Chojnicach w okresie od 03.09.1988 do 21.06.1989. Karta Pz-27 z kartoteki paszportowej RUSW w Chojnicach; akta o sygn. IPN By 680/190551 (EABY 12360/Cho).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Gd 1082/18 zarządzenie z dnia 12.02.2019 r. dotyczące Jarosława Schumachera – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.