Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Aleksander
Nazwisko: Dworak
Nazwisko rodowe: Dworek
Miejsce urodzenia: Sochaczew
Data urodzenia: 31-12-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Ppl Wa 401/10/1 zarządzenie z dnia 25.10.2010 r. dotyczące Jana Aleksandra Dworaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty rozpracowywaniem z racji podpisania listu do Sejmu z protestem przeciwko zmianom w konstytucji PRL (wpisanie kierowniczej roli PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRS). Sprawa zakończona po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. IPN BU 0246/454 (4422/II), IPN BU 01322/582 (4422/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu działalności w konspiracyjnej organizacji Nurt Niepodległościowy i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a od 1981 r. jako dziennikarz działu związkowego „Tygodnika Solidarność”. Sprawę przejął 17.07.1978 Wydz. III-2 KSMO, a 20.10.1981 Wydz. IV Dep. III MSW. IPN BU 0204/2000 (52740/II), IPN BU 01222/2562 (10140/2)
Akta paszportowe Z powodu związków z opozycją, na wniosek KSMO nie otrzymał w 1977 r. karty pływań morskich oraz paszportu na wyjazd do Francji. Od 17.10.1978 objęty zakazem wyjazdów za granicę. Zastrzeżenie wyjazdów anulowane 7.02.1983. W 1983 r. nie uzyskał paszportu na wyjazd do Kanady. IPN BU 797/1664 (EAGZ/1664)
Akta administracyjne Wymieniony w meldunku Wydz. IV KWMO w Lublinie z 16.12.1978 skierowanym do Wydz. IV Dep. IV MSW, a dotyczącym kolportowania w Lublinie „odezwy do narodu polskiego”. Meldunek został sporządzony na podstawie doniesienia od tajnego współpracownika ps. „Czesław". IPN BU 0713/264
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dalszy ciąg rozpracowania rozpoczętego przez Wydz. III KSMO, a przejętego przez Wydz. IV Dep. III MSW (formalna rejestracja 15.01.1982). Poddany inwigilacji jako działacz organizacji opozycyjnych, a następnie jako dziennikarz „Tygodnika Solidarność”, internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Sprawę zakończono z powodu zaniechania „wrogiej” działalności. IPN BU 0204/2000 (52740/II), IPN BU 01222/2562 (10140/2)
Akta internowanego Internowany od 13.12.1981 do grudnia 1982 r. na wniosek Wydziału IV Departamentu III MSW. Osadzony w Areszcie Śledczym w Białołęce. IPN BU 448/91