Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Kazimierz
Nazwisko: Mnich
Miejsce urodzenia: Brzeg
Data urodzenia: 10-03-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków opozycji, osób internowanych. Ryszard Mnich występuje w planie przeszukań w dniach 25 i 26.08.1982 oraz w "Wykazie osób przewidzianych do internowania w związku z przygotowaniami do zbiorowych naruszeń porządku publicznego w dniu 31.08.82 r." z 26.08.1982. IPN Wr 012/3196 t. 14 (2499/III).
Dnia 08.11.1982 Ryszard Mnich został zarejestrowany pod nr. 28091 przez Wydz. V KW MO w Opolu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Odwet" (nr rej. 27325) założonej 23.02.1982. Sprawa dotyczyła "druku i kolportażu nielegalnych ulotek o treści antypaństwowej" w Fabryce Silników Elektrycznych "Besel" w Brzegu. Zakończona z powodu "zaniechania wrogiej działalności". W roku 1985 sprawę przejął do prowadzenia Pion V RUSW w Brzegu. Sprawę zdjęto z ewidencji 08.03.1988. SOR "Odwet" w roku 1986 została objęta kontrolą przez Wydz. V WUSW w Opolu. Teczkę kontrolną zarejestrowano pod nr. 32632 i nadano jej ten sam kryptonim. Akta nie zachowały się. IPN Wr 065/1311 (12554/2) mikrofilm.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w sprawie "rozpowszechniania nielegalnych pism, zawierających fałszywe wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy na terenie Fabryki Silników Elektrycznych w Brzegu oraz kontynuowania działalności w prawnie zawieszonym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym >Solidarność<". Ryszard Mnich występuje jako podejrzany w sprawie. Śledztwo zakończono 07.02.1983 aktem oskarżenia. IPN Wr 066/55 (2203/3) mikrofilm.
Tymczasowo aresztowany na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z dnia 11.11.1982 (PgŚl II 104/82), w związku z podejrzeniem o to, że "w okresie od stycznia 1982 r. do dnia 10 października 1982 r. w Brzegu, jako członek zawieszonego związku zawodowego >Solidarność< kontynuował działalność związkową, a nadto w okresie od stycznia do listopada 1982 r. rozpowszechniał nielegalne pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywalać niepokój publiczny lub rozruchy", i osadzony w okresie od 22.11 do 10.02.1983 w Areszcie Śledczym w Opolu. IPN Wr 129/152.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z dnia 15.03.1983 Ryszard Mnich został uznany winnym tego, iż "w okresie od lutego 1982 r. do 10 października 1982 w Brzegu, działając w warunkach przestępstwa ciągłego, jako członek byłego NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku" oraz rozpowszechniał ulotki "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy", i skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 09.11.1982 do 10.02.1983. IPN Wr 178/95-99 (SgW 22/83, t. 1-5).