Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Bronisław
Nazwisko: Jamróz
Miejsce urodzenia: Międzyrzec
Data urodzenia: 03-09-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 06.02.1981 zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu pod nr. 26156 w kategorii OZ [osoba zabezpieczona]. Wycofany z rejestracji 18.12.1985, materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Część materiałów zachowała się w aktach IPN Wr 011/1980. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt IPN Wr 011/1980.
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków opozycji, osób internowanych. Piotr Jamróz występuje w "Planie przeszukań w dniach 25 i 26.08.1982 r.". Celem przeszukania, które u ww. miało odbyć się 26.08.1982 było "ujawnienie nielegalnej literatury oraz ewentualnie materiałów do produkcji ulotek". IPN Wr 012/3196 t. 14 (2499/III).
Dnia 02.07.1986 zarejestrowany przez Gr. V RUSW w Brzegu pod nr. 32265 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). W dn. 10.07.1986 przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. "Tokarz". Piotr Jamróz został objęty kontrolą operacyjną jako b. sekretarz KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet" w Brzegu, który po wprowadzeniu stanu wojennego "pomimo przeprowadzonych z nim rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, nie zaprzestał działalności związkowej", "posiada kontakty ze środowiskiem b. działaczy >S< i w sprzyjających okolicznościach może podjąć wrogą działalność". Celem KE było "dogłębne rozpoznanie tych kontaktów oraz ustalenie ich charakteru". W ramach KE z Piotrem Jamrozem kilkakrotnie przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Był również objęty perlustracją korespondencji. Prowadzenie sprawy zakończono 17.10.1989. IPN Wr 011/1980 (12974/II).
Piotr Jamróz występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rura" nr rejestr. 26145 dot. innej osoby, wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet" w Brzegu. Kwestionariusz został założony przez Wydz. V KWMO w Opolu w 1982 roku i dotyczy m.in. kolportowania przez Piotra Jamroza ulotek w zakładzie pracy. IPN Wr 011/1898 (12677/II).
.