Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Maria
Nazwisko: Zarańska
Nazwisko rodowe: Miszkiewicz
Miejsce urodzenia: Zgorzelec
Data urodzenia: 17-11-1950
Imię ojca: Longin
Imię matki: Teodozja
Dodatkowe informacje:

Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 19 stycznia 1983 r. wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa "na podstawie art. 386 § 1 i 2, 462 i 549 § 1 pkt 2 kpk zaskarżony wyrok zmienił, uniewinniając skazaną od przypisanych jej czynów. Sygn. IPN BU 1209/1708 (WRN 4/95), IPN Kr 72/4.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Elżbieta Zarańska została zarejestrowana 19.05.1982 pod numerem Ta 6303 przez Wydział III KWMO w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Lancet" nr Ta 6258, prowadzonej w okresie od 05.05.1982 do 24.09.1982 wobec grupy osób kolportujących ulotki na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Objęta kontrolą operacyjną jako była przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie oraz podejrzana o druk i kolportaż ulotek. Materiały SOR krypt. "Lancet" złożono 13.10.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 810/II-gr. Materiały zniszczono 18.01.1990. Materiały o sygn. 810/II-gr. zostały zniszczone 18.01.1990 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta penitencjarne. Aresztowana tymczasowo 12.05.1982 w związku z oskarżeniem o kolportaż ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Osadzona w AŚ w Myślenicach, a od 23.06.1982 w AŚ w Krakowie. Zwolniona 02.11.1982. Akta o sygn. IPN Kr 081/280 (38/1130/82).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie w sprawie prowadzonej wobec m.in. Elżbiety Zarańskiej, podejrzanej o gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek. Sprawę zarejestrowano 11.05.1982 pod nr RSD-35/82. Śledztwo przekazano 22.05.1982 do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Materiały sprawy nr RSD-35/82 złożono 18.10.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 82/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 071/81 (82/III-gr.)
Sprawa Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotycząca E. Zarańskiej i innych. Objęta śledztwem od 12.05.1982. Nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie została tymczasowo-aresztowana i oskarżona o to, że "w okresie od 13.12.1981 do końca kwietnia 1982 r. na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie, dostarczała, przechowywała i rozpowszechniała materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Śledztwo zamknięto 31.07.1982, a w dn. 02.08.1982 skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Akta o sygn. IPN Kr 97/1012 (Pg Śl II 119/82).
Akta sprawy sądowej przeciwko Elżbiecie Zarańskiej i innym oskarżonym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym prowadzonej w trybie doraźnym. Materiały zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, ekspertyzy, wykazy dowodów rzeczowych. Skazana 02.09.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok pozbawienia wolności za kolportowanie ulotek na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Na podstawie wniosku o rewizję wyroku złożonego przez obrońcę, Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 02.11.1982 uchyliła nakaz tymczasowego-aresztowania oraz uchyliła wyrok i skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie wyrokiem z dnia 13.01.1983 wymierzył karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Rewizja Nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego zaskarżająca wyrok z dnia 19 stycznia 1983 wnosząca o uniewinnienie od przypisanych czynów. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa na podstawie art. 386 § 1 i 2, 462 i 549 § 1 pkt 2 kpk zaskarżony wyrok zmienił, uniewinniając skazaną od przypisanych jej czynów. Akta o sygn. IPN Kr 72/1-4 (SgW 7/83), IPN BU 1209/1708 (WRN 4/95).
Zarejestrowana 01.12.1982 pod numerem Ta 6619 przez Wydział III KWMO w Tarnowie. Objęta kontrolą operacyjną przez SB po opuszczeniu więzienia. Kontrolowana w okresie od 01.12.1982 do 13.01.1988 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE). Sprawę zakończono ze względu na złożenie wniosku o paszport na wyjazd emigracyjny. Materiały KE złożono 15.01.1988 w Archiwum WZO WUSW w Tarnowie pod sygn. 1627/II. Materiały zniszczono 09.12.1989. Materiały KE o sygn. 1627/II zostały zniszczone 09.12.1989 w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-2221/82 na WKŚ (wszystkie kraje świata) wniesione przez Wydział III KWMO w Tarnowie na okres 01.10.1982 do 30.09.1984 w związku z prowadzonym rozpracowaniem i sprawą sądową. Zastrzeżenie anulowano 04.12.1984. Akta o sygn. IPN Kr 40/145946 (EATA 145946).