Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Jagusz
Miejsce urodzenia: Chrostrze
Data urodzenia: 18-07-1902
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Wydziału I Departamentu Śledczego MSW w związku z przynależnością do AK Stanisława Jagusza (sędziego Sądu Okręgowego do 1939 roku, posła na Sejm z ramienia PSL-u Mikołajczykowskiego). Oskarżony z art. 14 § 1 i 2 KKWP. W aktach znajdują się materiały dochodzeniowe (protokoły rewizji, przesłuchań, doniesień, notatki). Wyrokiem z 12.04.1951 roku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie Stanisław Jagusz został skazany na karę 5 lat więzienia (zmniejszoną po amnestii na 3 lata) za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy PRL. Zwolniony warunkowo w dniu 17.01.1953. IPN BU 0259/35 t. 1 (1111/III/1), IPN BU 0259/35 t. 3 (1111/III/3).
Stanisław Jagusz został aresztowany w 1951 roku i skazany na 5 lat wiezienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie za usiłownie ucieczki za granicę. Materiały operacyjne w dniu 25.04.1956 złożono do archiwum KdsBP pod sygnaturą 23200/II, a następnie zmikrofilmowano w styczniu 1984 pod sygn. 6599/2. IPN BU 0584/1/J (6599/2) mikrofilm.
Stanisław Jagusz Prezes PSL Wojewódzkiego Zarządu województwa warszawskiego w latach 1946-1947. Był inwigilowany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej zarejestrowanej pod numerem 831, którą prowadził Wydział III KW MO ds BP w Warszawie. Ww. w 1950 roku usiłował przekroczyć granice i za to skazany na 3 lata więzienia. Materiały 14.08.1959 zostały złożone do archiwum KW MO w Warszawie pod sygnaturą 62554/IV. Materiały zniszczono w 1986 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Jagusz występuje w Sprawie Obiektowej (SO) kryptonim “Paragraf” zarejestrowanej pod numerem 5670 w 1963 roku przez Wydział III KMO m.st. Warszawy. Sprawa Obiektowa krypt. "Paragraf" dotyczyła Warszawskiej Rady Adwokackiej. W materiałach znajdują się m.in. ankieta złożona w celu uzyskania dowodu osobistego, streszczenie materiałów sprawy krypt. "Francuz" nr rej. 3508, arkusze kronikarskie oraz notatka informacyjna sporządzona na podstawie materiałów Biura "C" MSW nr 1550/A. IPN BU 0999/34 t. 2 (77/III/OB).
Stanisław Jagusz i inni skazani zostali w dniu 12.04.1951 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie z art. 86 § 1 i 2 KK WP, art. 14 § 1 Dekretu z dn. 13.06.1946 za przynależność do organizacji „Nie”, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i WiN działających na terenie Warszawy, Sopotu i Gdańska. IPN BU 1064/57 t. 1-2 (Sr. 294/51).
Stanisław Jagusz z zawodu adwokat otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Państw kapitalistycznych i Jugosławii na okres od dnia 15.04.1966 do 15.04.1968. Zabezpieczenie anulowano 18.06.1968. Zabezpieczenie zostało zarejestrowane w Wydziale “C” KW MO w Warszawie pod numerem 10260 w dniu 19.04.1966 roku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.