Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenobia
Nazwisko: Dąbrowiecka
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 01-01-1932
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie nielegalnej organizacji pn. „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” działającej od wiosny do jesieni 1948 w Kamieniu Pomorskim, prowadzonego przez Referat Śledczy PUBP w Kamieniu Pomorskim oraz Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie. Zenobia Dąbrowiecka została zatrzymana 21.10.1948 pod zarzutem przynależności do „nielegalnej” organizacji młodzieżowej. Podczas śledztwa osadzona została w aresztach PUBP w Kamieniu Pomorskim oraz WUBP w Szczecinie. W dniu 29.01.1949 uchylono wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Przed sądem w procesie karnym odpowiadała z wolnej stopy. IPN Sz 006/169 (5368/III).
Akta w sprawie karnej dot. przynależności do nielegalnej organizacji o nazwie „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. Zenobia Dąbrowiecka został uznana winną faktu, że posiadając informację o zorganizowaniu w Kamieniu Pomorskim nielegalnej organizacji pn. ”Narodowy Front Młodzieży Polskiej" nie powiadomiła o tym władz (art. 18 § 2 mkk). Wyrokiem z dnia 21.02.1949 została skazana na rok pozbawiania wolności w zawieszeniu na dwa lata. Postanowieniem z dnia 19.08.1991 Sąd Wojewódzki w Szczecinie unieważnił wyrok b. WSR w Szczecinie z dnia 21.02.1949. IPN Sz 187/74-76 (Sr 133/49).
Charakterystyka nr 27 dotycząca organizacji młodzieżowej pn. „Narodowy Front Młodzieży Polskiej” sporządzona w 1972 roku przez funkcjonariuszy Wydział „C” KW MO w Szczecinie na podstawie akt archiwalnych (śledczych) o sygn. 5368/III. W opisie wymieniona jest, m.in. Zenobia Dąbrowiecka. Materiały zawierają także Kwestionariusz osobowy dotyczący Pani Dąbrowieckiej. IPN Sz 008/678 (1290/IV).
Skorowidz Sygnatury II ST KM MO w Łodzi. W skorowidzu Zenobia Dąbrowiecka (Kępa) występuje pod pozycją 923. IPN Ld 0313/38 (26/43/91).
Akta osobowe członka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział „Beskid” w Bielsku Białej. Akta dotyczą Zenobii Dąbrowieckiej, zawierają dokumentację weryfikacyjną osoby przystępującej do związku, życiorys oraz kopię odpisu wyroku WSR w Szczecinie z dnia 21.02.1949. IPN Ka 799/4, t. 31 (8155).
.