Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor Jerzy
Nazwisko: Mikusiński
Miejsce urodzenia: Kamienna Góra
Data urodzenia: 12-12-1946
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jako były funkcjonariusz MO i działacz Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej występuje w rozpracowaniu dotyczącym rozpowszechniania 18.09.1981 ulotek sygnowanych przez tenże Komitet, zawierających informacje o celach działania komitetu i żądanie rejestracji związku. Sprawa zakończona po „neutralizacji szkodliwej działalności politycznej” członków związku. Materiały sprawy złożono 11.05.1984 w Wydz. „C” SUSW pod nr. 8071/II. IPN BU 0247/1469 (8071/II)
Akta internowania Do lutego 1982 r. ukrywał się przed internowaniem, o które wnioskował 19.12.1981 Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KSMO. Internowany od 18.02. do 23.12.1982 z powodu udziału w próbie utworzeniu związku zawodowego funkcjonariuszy MO i podejrzenia o „prowadzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa”. W trakcie internowania poddany kontroli operacyjnej. W maju 1982 r. odmówił podpisania deklaracji lojalności. IPN BU 0754/85, t. 6
Akta internowanego Podczas internowania osadzony w Ośrodkach Odosobnienia Warszawa-Białołęka i Kielce-Piaski. W aktach odnotowano, że „próby nawiązania z W. Mikusińskim dialogu nie przyniosły żadnego rezultatu”, a rozmów z funkcjonariuszami SB odmawiał „w arogancki sposób”. IPN BU 0787/166 (3632/III), IPN Ki 45/306 (34/I/82)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych, Albanii, Jugosławii i Kuby od 16.07.1982 do 15.07.1987 na wniosek Wydziału Kadr KSMO z racji dostępu podczas służby w MO do tajemnicy służbowej i państwowej oraz z powodu postawy „nie dającej gwarancji właściwego zachowania się poza granicami kraju". IPN BU 1010/8546 (EAWA 91607)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW]/Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] W zainteresowaniu SB znalazł się jako były organizator związku zawodowego funkcjonariuszy MO, który po zwolnieniu z internowania kontaktował się z osobami związanymi z Niezależną Oficyną Wydawniczą "Nowa". Próba pozyskania, która miała miejsce w lipcu 1983 podczas rozmowy w siedzibie MSW, była nieudana, ponieważ „jednoznacznie odmówił” podjęcia współpracy z SB. Z powodu udziału w pracach Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” sprawę przerejestrowano 6.07.1987 na zabezpieczenie operacyjne. IPN BU 00200/1184 (23014/I-k), IPN BU 001102/787 (23014/1)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w rozpracowaniu prowadzonym przeciwko byłym funkcjonariuszom MO, inicjatorom zorganizowania Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO, podejrzanym o redagowanie i rozpowszechnianie w warszawskich komisariatach MO Warszawy pisma „Godność”, które miało zawierać „treści szkalujące funkcjonariuszy MO i SB oraz podważające pozycje Polski wśród państw Układu Warszawskiego". Odnotowany jako członek redakcji i kolporter pisma. IPN BU 0256/636 (8914/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w rozpracowaniu dotyczącym kolportażu 19.03.1985 w jednostkach MO pisma „Nasza Sprawa” wydanego przez „Komitet Przywrócenia Praw działający przy MSW”. IPN BU 01322/3165 (8911/2)
Akta administracyjne Wymieniony w meldunkach i korespondencji Zastępcy Szefa ds. SB SUSW do Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW z okresu 18.03.-28.09.1985, związanych ze sprawą kolportowania w komisariatach MO pisma „Nasza sprawa”. Działania operacyjne w tej sprawie były prowadzone w ramach SOR krypt. „Etyka”. IPN BU 0859/161