Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Mudź
Miejsce urodzenia: Rybaki
Data urodzenia: 08-01-1927
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Waleria
Znany/a też jako:
Tadeusz Mudź
urodzony/a 08- 02-1927 Rybaki
Imiona rodziców: Bronisław Waleria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Mudź został aresztowany 19.04.1946 przez WUBP w Białymstoku jako podejrzany o przynależność do organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW). Zwolniony 21.06.1946. Materiały o sygn. DO-906 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Ankieta ujawnionego członka organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Tadeusza Mudzia ps. "Strzała”. T. Mudź oświadczył, że do NZW wstąpił w 1944 roku. Broni nie posiadał, zajmował się czytaniem nielegalnej prasy. Ujawnił się 20.04.1947 przed PUBP w Białymstoku. AP w Białymstoku, 1427/47 (DU-6815).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Bałtyk” numer rej. OB-53 prowadzona w latach 1950-1954 przez PUBP Białystok na członków organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe działającej na terenie powiatów Białystok i Mońki. Tadeusz Mudź, jako dowódca III drużyny figuruje w sporządzonym 17.11.1947 spisie byłych kierowniczych członków organizacji NZW. IPN Bi 011/19 (159/IV).
Teczka zagadnieniowa "P-14" nr rejestr. BK 63/59 prowadzona przez Wydz. III KW MO Białystok w okresie od 18.09.1959 do 13.11.1971 na byłych członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Tadeusz Mudź, ps. "Strzała" jako b. zwiadowca NZW figuruje w wykazie osób, które w latach 1945-1950 wyróżniły się działalnością przeciwko PRL. IPN Bi 011/1/1-2 (76/IV).
Akta Wydziału "C" KWMO w Białymstoku z lat 1973-1979 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 47 dotyczącej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe krypt. "Bałtyk” pow. Białystok. Kwestionariusz z 14.09.1978 dotyczy Tadeusza Mudzia ps. "Strzała”. W okresie od maja 1945 do ujawnienia należał do organizacji NZW na terenie pow. Białystok. Pełnił funkcję dowódcy III drużyny i czytał nielegalną prasę. Ujawnił się 20.04.1947 w PUBP w Białymstoku. IPN Bi 019/87/4 (2/37).
Akta Wydziału "C" KWMO w Białymstoku z lat 1980-1983 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 85 dotyczącej organizacji Narodowa Organizacja Wojskowa krypt. "Tomasz”. Kwestionariusz z 06.05.1981 dotyczy Tadeusza Mudzia ps. "Strzała” - od 1944 członka NOW. T. Mudź należał do I kompanii dowodzonej przez “Trzaska”. Wiosną 1945 przeszedł do organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. IPN Bi 019/98/3 (2/43).