Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Krzysztof
Nazwisko: Tyczka
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 08-02-1952
Imię ojca: Adam
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Tyczka 03.12.1988 został zarejestrowany pod nr 11324 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Założyciele” o nr rejestracyjnym 11168 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Koninie w okresie od 18.11.1988 do 01.08.1989. Sprawa dotyczyła próby reaktywowania działalności NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Antoni Tyczka był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. IPN Po 035/1263 (1414/II).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 1099/18 zarządzenie z dnia 06.03.2019 r. dotyczące Antoniego Krzysztofa Tyczki – prokurator IPN zarządził
o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.