Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teodor
Nazwisko: Zawadzki
Miejsce urodzenia: Nuna
Data urodzenia: 10-06-1914
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z racji przystąpienia w 1958 roku do „Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy” Teodor Zawadzki ze wsi Nuna w pow. pułtuskim został poddany przez SB obserwacji operacyjnej. Po zorganizowaniu 10.09.1961 spotkania współwyznawców w swoim domu, przeprowadzono u niego 3 dni później przeszukanie, skonfiskowano literaturę religijną, a samego T. Zawadzkiego zatrzymano w areszcie na 24 godziny. Od 24.10.1961 objęty inwigilacją w ramach Sprawy Ewidencyjnej Obserwacji prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Pułtusku. Z racji kontaktów ze współwyznawcami z innych terenów Polski, organizowania w domu spotkań Świadków Jehowy i kolportowania ich wydawnictw był podejrzewany o „zajmowanie kierowniczego stanowiska w sekcie”. Zarejestrowany 8.11.1962 przez Referat ds. SB KPMO w Pułtusku pod nr 1533 do Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Zwiastuni” (nr 1532). Od 23.12.1968 objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Kosa”. Prowadzenie sprawy zakończono 25.07.1973 po uznaniu, że jest „szeregowym członkiem sekty Św[iadków] Jehowy” i „nie zachodzi obawa, że może on wzmóc swą działalność skierowaną przeciwko PRL bądź inną działalność dezorganizującą naszą gospodarkę narodową”. Materiały sprawy złożone 23.08.1973 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 64961/II zostały przekazane 30.09.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 98/II. IPN BU 0904/74 (98/II), IPN BU 01329/74 (98/2) mikrofilm.